artikel

Pas op voor hyperactieve werknemers

Persoonlijke groei

Over enthousiaste werknemers lijken een zege. Maar wees gewaarschuwd, hun goede intenties kunnen totaal verkeerd uitpakken.

Pas op voor hyperactieve werknemers

Let op de volgende signalen.

1. Lunch overslaan
Per dag gaan er miljoenen euro's verloren aan improductiviteit door het overslaan van de lunch, aldus Brits onderzoek. Rond 15 uur volgt onvermijdelijk een dip die veertig minuten hersteltijd kost. Nog afgezien van extra irritaties en stress met als gevolg hogere kans op verzuim.

2. Doorwerken bij ziekte
Bedrijven waar mensen zich niet durven ziekmelden, zijn niet productief. Zieke werknemers steken anderen aan en verzuimen uiteindelijk langer. Collega's vinden zieke doorwerkers irritant.

3. Geen vakantie nemen
Werknemers wanen zich nogal eens onmisbaar. Eén op de vijf vindt dat collega's broddelwerk afleveren als ze hen vervangen, naar onderzoek van de Nationale Vacaturebank. Overslaan van vakanties leidt tot negatieve gevolgen voor gezondheid, productiviteit en motivatie. Ook kosten ongebruikte vakantiedagen werkgevers miljarden euro's. Vanaf dit jaar moeten overtollige vakantiedagen daarom binnen anderhalf jaar worden opgemaakt.

4. Infobesitas
Informatie-overload blijkt een belangrijke bron te zijn van psychische werkgerelateerde klachten. Houd vooral leidinggevenden in de gaten; ruim twee derde checkt de mail tijdens vakanties.

5. Creatief omgaan met regels
Out of the box denken dreigt door te slaan bij juist de meest betrokken en gemotiveerde werknemers. Om hun werkgever tevreden te stemmen, vertonen ze verwerpelijk gedrag zoals liegen en bedriegen, zelfs als dit hun eigen positie schaadt. Dit geldt vooral voor werknemers die denken hun werkgevers iets schuldig te zijn.

Tip
Lees ook het boek Leidinggeven aan professionals.

(Bron: Nicole Weidema in: IntermediairPW, nr. 12, 20-12-'11)

Reageer op dit artikel