artikel

Tips voor de manager die promotie maakt

Persoonlijke groei

Managers die binnen hun eigen bedrijf promotie maken, weten over het algemeen goed wat hun volgende functie inhoudt, maar ze maken te weinig gebruik van hun status als insider en nemen niet de tijd om zich grondig voor te bereiden. Een gemiste kans.

Tips voor de manager die promotie maakt

Het vergt maar een beetje tijd en inspanning om van een nieuwe plek binnen dezelfde organisatie meer te maken dan gewoon de volgende stap in je carrière. Behalve de normale kennis over de inhoud van het werk(veld) zijn de volgende dingen cruciaal: inzicht in hoe anderen binnen en buiten de organisatie vergelijkbare functies hebben ingevuld, weten welke uitdagingen en kansen er liggen, welke hulptroepen er beschikbaar zijn en hoe je die het beste kunt inzetten.
Het verzamelen van dit soort cruciale kennis gaat in drie stappen.

1. Fase 0

Reserveer in de weken voordat de benoeming bekend wordt gemaakt elke werkdag een halfuurtje om je te verdiepen in de nieuwe functie. Spoor problemen op en bedenk mogelijkheden om ze op te lossen. Gebruik daarvoor rapportages over de bedrijfsprestaties, feedback van klanten en leveranciers; raadpleeg ‘tussen de bedrijven door’ collega’s die iets met de toekomstige functie te maken hebben (gehad).

2. Leertournee
 In deze fase ga je een systematische en meer openlijke dialoog aan met mensen die je kunnen helpen bij de invulling van je nieuwe functie. Test je analyses van de problemen en de hypotheses die je hebt bedacht om ze op te lossen. Zoek naar hefbomen, bouw relaties op en bekijk de zaak vanuit verschillende perspectieven. Ga ook weer eens in gesprek met alle stakeholders die je in je oude functie al hebt ontmoet, en let daarbij op je eigen reputatie in de organisatie. Benader iedereen met een open mind.

3. Affiniteitsgroepen
Maak contact met andere managers op je nieuwe werkplek en bouw zo een intern netwerk op van invloedrijke mensen. De meeste managers maken wel gebruik van bestaande netwerken, maar lang niet iedereen komt op het idee om ze zelf te starten. In gesprek gaan en blijven met collega’s aan wie je je gedachten kunt toetsen en van wie je nieuwe dingen kunt leren is essentieel om je functie optimaal te (blijven) benutten.

Zes fouten die je moet vermijden in een nieuwe functie
1.    Wel je toekomstige successen benoemen, maar vergeten om de mensen te herkennen die je bij de realisatie kunnen helpen.
2.    Niet de goede vragen stellen, onvoldoende problemen benoemen en obstakels onderkennen, simpelweg omdat ze heel anders blijken te zijn dan je van te voren had gedacht.
3.    Bij introductiegesprekken te dominant je eigen ideeën verkondigen. Vuistregel: als je meer dan eenderde van de tijd aan het woord bent, luister je niet echt naar wat anderen te zeggen hebben.
4.    Je te veel laten leiden door visies die je hebt gehoord of gelezen voordat je aan de baan begon.
5.    Vertrouwen op oude machtspatronen die in de nieuwe situatie niet meer werken.
6.    Een te nauwe focus hanteren in plaats van verschillende perspectieven te integreren in je aanpak.

Tip
Voor meer praktische ideeën voor de chef en manager, lees Managen = Gewoon Doen!

(Bron: Katie Smith Milway, Ann Goggins Gregory, Jenny Davis-Peccoud en Kathleen Yazbak in: Harvard Business Review, december 2011)  

Reageer op dit artikel