artikel

De zeven dodelijke ziekten in organisaties

Persoonlijke groei

Consultant en statisticus W. Edwards Deming (1900-1993) schrijft in zijn boek Seven Deadly Diseases of Management over de grootste obstakels die managers kunnen tegenkomen in de organisatie. 'Het is niet noodzakelijk te veranderen. Overleven is niet verplicht.'

De zeven dodelijke ziekten in organisaties
Deming Cirkel

1. Gebrek aan doelgerichtheid
Veel bedrijven mankeert het aan vastberadenheid bij de planning als ze producten en diensten die naar verwachting veel concurrentievoordelen zullen opleveren naar de markt willen brengen. Dit kost ook werkgelegenheid.

2. Nadruk op de korte termijndenken
Met name banken en aandeelhouders dwingen tot streven naar kortetermijnwinsten. Dit is de weg van de minste weerstand en gaat gepaard met het snijden in kosten voor de lange termijn, zoals voor onderhoud, opleiding en kwaliteitsborging.

3. Persoonlijke beoordelingssystemen
Het probleem bij prestatie-evaluatiesystemen is dat ze vooral persoonlijke prestaties (die bijna altijd mede ontstaan dankzij het toeval) belonen, terwijl gerealiseerde procesverbeteringen minder aandacht krijgen. Het beste middel voor het stimuleren van samenwerking is niet zozeer de financiële beloning, maar het verbeteren van de fysieke en psychologische werkomgeving.

4. Job-hopping van leidinggevenden
Een van de ergste ziekten. Als carrièregerichte topmanagers vertrekken naar een andere baan, betekent dat niet alleen stopzetting of verandering van verbeterplannen, maar vaak ook een verandering in de managementfilosofie.

5. Het gebruik van cijfers die alleen iets zeggen over tastbare zaken
Bepaalde facetten van de organisatie laten zich moeilijk kwantificeren of zijn gewoonweg onkenbaar. Toch moeten er beslissingen worden genomen. Hoe weet je wat er gebeurd zou zijn als je niet van je koers was afgeweken?

6. Buitensporige kosten door ziekteverzuim
Deze kosten zijn ook voor het bedrijfsleven de afgelopen decennia flink gestegen. De enige remedie is hervorming van het zorgstelsel.

7. Buitensporige juridische kosten
Deming beschuldigde advocaten ten dele schuldig te zijn aan de problemen van het Amerikaanse bedrijfsleven. Amerika telt de meeste advocaten per hoofd van de bevolking. Er heerst een echte claimcultuur. Alleen de overheid kan dit oplossen.

Leestips
Veranderdiagnose. De onderstroom van organiseren
Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige
Cultuurverandering: mythe en realiteit.

Bronnen: Sigma Online en Qualitymag.com.

Reageer op dit artikel