artikel

Managers overschatten hun inzicht in werknemers

Persoonlijke groei

Managers hebben een veel positievere inschatting over hun inzicht in de leefwereld van hun werknemers dan bij het personeel wordt aangevoeld. Dat is de conclusie van een enquête van het webmagazine SmartBrief on Leadership.

Managers overschatten hun inzicht in werknemers

De enquête geeft aan dat twee op drie managers ervan overtuigd is te begrijpen wat de werknemers doormaken, maar daar is amper één op vijf werknemers mee akkoord. Bovendien zegt minder dan één op honderd managers in een ivoren toren te leven, maar volgens ruim één op drie werknemers is dat in praktijk wel degelijk het geval.

Overtuigingen managers
Uit de enquête bleek dat 13,5 procent van de managers ervan overtuigd is een uitzonderlijk goed inzicht te hebben in de leefwereld van hun werknemers. Bovendien zegt 51,48 procent het personeel in het algemeen goed te begrijpen. Een groep van 31,5 procent geeft toe dat mogelijk een aantal kleine details aan hun aandacht ontsnappen. Slechts 3,09 procent zegt eigenlijk niet voldoende te weten wat er bij het personeel op de werkvloer omgaat. Slechts 0,42 procent beseft van zichzelf in het ivoren toren te leven.

Meningen werkvloer
De mening op de werkvloer geeft echter een compleet ander beeld. Daar zegt amper 5,23 procent dat het management een uitzonderlijk goed inzicht heeft in de leefwereld van de werknemers, terwijl 14,24 procent aangeeft dat de bedrijfstop het personeel eigenlijk wel goed begrijpt. Volgens 36,07 procent heeft het management wel een inzicht in de grote lijnen, maar worden een aantal kleinere details over het hoofd gezien. Volgens 28,18 procent daarentegen heeft het management weinig inzicht in de werkvloer en volgens 36,02 procent leeft de bedrijfstop in een ivoren toren.

Tip
African tribal leadership voor managers door Willem H.J. de Liefde. De bijzondere combinatie van management, kunst, wetenschap en filosofie als inspiratiebron voor leiders, kunstenaars en wetenschappers. Alleen als u het aandurft écht na te denken over uw stijl van leidinggeven.

Bron: Express.be.

Reageer op dit artikel