artikel

Skills die over een jaar of tien onmisbaar zijn

Persoonlijke groei

Het Institute for the Future signaleert welke trends en discontinuïteiten er zijn die van invloed zijn op de maatschappij. Welke vaardigheden/ competenties zijn over tien jaar noodzakelijk?

Skills die over een jaar of tien onmisbaar zijn

Het Institute for the Future, onderdeel uitmakend van het University of Phoenix Research Institute, (IFTF) is een onafhankelijke not-for-profit-instelling die zich al meer dan veertig jaar bezighoudt met strategic research en forecasting. Hun doel is het vroeg signaleren van trends en discontinuïteiten die wezenlijke invloed zullen uitoefenen op de maatschappij en de markt wereldwijd.
In een recent rapport, Future Work Skills 2020, benoemen zij een zestal  ‘drivers for change' die de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen:

  1. een steeds langer levende en werkende bevolking (met repercussies voor onderwijs, levenslang leren én carrièrepaden);
  2. slimme systemen die steeds meer werkzaamheden over zullen nemen van mensen;
  3. een enorme groei van camera's en andere sensoren, die via analytics/de achterliggende patroonherkenningsystemen onze dagelijkse bezigheden en bewegingen gaan controleren en sturen;
  4. nieuwe betekenis van de termen anafabeet en digibeet: kunnen lezen is niet genoeg;
  5. nieuwe structuren en methoden om waarde te creëren via  wat wij nu nog ‘social media' noemen;
  6. mondiale connectiviteit.

Om de gevolgen van deze ontwikkelingen op te vangen zijn de volgende vaardigheden/ competenties noodzakelijk:
1. sense-making: begrijpen wat er gebeurt en waarom.
2. sociale intelligentie.
3. adaptief lateraal denken.
4. transculturele competenties.
5. zinvolle informatie kunnen destilleren uit grote hoeveelheden gegevens.
6. kunnen omgaan met nieuwe media en toepassingen (new media literacy).
7. transdisciplinaritei: vanuit verschillende disciplines kunnen denken.
8. ontwerpersattitude: altijd alles beter willen doen en maken.
9. effectief omgaan met informatie-overload.
10. virtueel kunnen samenwerken.

Bron: Future Work Skills 2020, ©2011 Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute.

Tip
Een methode om je carrière opnieuw uit te vinden: op één A4'tje: Business Model You.

Reageer op dit artikel