artikel

Beleefde kritiek leidt tot nieuwe creativiteit

Persoonlijke groei

Discussies die op de gepaste manier worden gevoerd, kunnen de creativiteit opdrijven, waardoor nieuwe en bruikbare ideeën ontstaan om problemen op te lossen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo.

Beleefde kritiek leidt tot nieuwe creativiteit

Mits de juiste aanpak kunnen volgens de onderzoekers op die manier ook uit fouten nieuwe concepten ontstaan. Er moet daarvoor volgens hen echter wel een veilige omgeving worden gecreëerd waar de deelnemers zich vrij voelen om hun ideeën, met inbegrip van verkeerde stellingen, naar buiten te kunnen brengen.

Micro-creativiteit
'Verkeerde ideeën kunnen met correcte evaluaties en aanpassingen leiden tot een micro-creativiteit,' merkt Ming Ming Chiu, professor aan de Graduate School of Education aan de University at Buffelo, op. 'Verkeerde ideeën mogen dan ook niet altijd worden weggeworpen. Het is altijd mogelijk om de zwakke elementen in een idee te identificeren en bij te schaven en een correct concept te creëren. Dat proces legt de basis voor een verdere micro-creativiteit. Die correcties creëren immers vaak een nieuw overleg dat tot nieuwe uitkomsten kan leiden.'

Beleefde manier
Er kan ook een subtiel verband worden opgemerkt tussen tussen onenigheid en micro-creativiteit,' stipt Ming Ming Chiu aan. 'Wanneer op een beleefde manier opmerkingen worden gemaakt, blijkt er een grote bereidheid te bestaan om de kritiek te overwegen en de oorspronkelijke stelling bij te schaven om een nieuw en correct idee te creëren. Wanneer er echter brutaal wordt gereageerd, wordt de kritiek vaak afgewezen, waardoor de kans is verloren om nieuwe ideeën vorm te geven.'

Bron: www.express.be

Boekentips

Process Mapping. Een praktische methodiek voor een heldere kijk op businessprocessen
Visuele Meetings. Hoe graphics, post-its & idea mapping het groepsproces kunnen transformeren
Leidinggeven aan professionals. Het verzilveren van creativiteit

Reageer op dit artikel