artikel

Hoe jouw briljante idee niet verdwijnt

Persoonlijke groei

Kruip in de huid van je leidinggevende en je ontdekt hoe je met jouw briljante idee zijn problemen kunt oplossen. Dan kan hij alleen nog maar ja zeggen!

Hoe jouw briljante idee niet verdwijnt

Veel leidinggevenden hebben met regelmaat briljante ideeën om 'het' beter te doen. Maar ze krijgen het niet voor elkaar om hun manager te overtuigen van nut en noodzaak van hun geweldige plan. Ook al maken ze een uitgebreid voorstel over hoe ze het gaan aanpakken, wat het kost en welke problemen het in hun ogen oplost. Op een of andere manier krijgen ze hun leidinggevende niet mee in hun verhaal. Hij lijkt niet werkelijk geïnteresseerd, en ze krijgen het idee dat hij vooral bezig is met zijn eigen agenda.

Het gebrek aan support van je leidinggevende kan enorm frustreren. Bovendien resulteert het erin dat je niet het benodigde geld en middelen tot je beschikking krijgt om jouw voorstel vorm te geven. Zo krijgt jouw goede idee voor bijvoorbeeld een effectievere manier van samenwerken, pro-actievere klantbenadering, besparingen of stroomlijning van processen niet de aandacht, die ze volgens jou verdienen.

Jouw briljante idee wordt waarschijnlijk het zoveelste dat onder in de lade zal verdwijnen omdat niemand zich erin wil verdiepen. Als dit je vaker overkomt, is de kans groot dat je uiteindelijk ontmoedigd raakt en dat je stopt met het bedenken en oppakken van ideeën die er volgens jou echt toe doen. Wellicht denk je zelfs dat wat jij te bieden hebt, niet interessant genoeg is. Je voelt je niet serieus genomen.

Maar geloof het of niet, als jij iets van hem gedaan wilt krijgen, zul jij moeten denken in de woorden en problemen van jouw manager zodat het voor hem relevant en interessant wordt. Dus vindt uit wat de problemen zijn die op zijn bordje liggen, waar hij mee worstelt. Het is een groot en belangrijk verschil of hij moet bezuinigen, dat het proces waar hij verantwoordelijk voor is op tien plekken spaak loopt of dat er veel klachten zijn van klanten waar hij een antwoord op zoekt.

Welk probleem van jouw leidinggevende help jij oplossen met jouw briljante idee? Als je die vraag kunt beantwoorden, weet je hoe je zijn interesse kunt wekken. Want pas als je een gezamenlijk probleem hebt, is het relevant en interessant voor je leidinggevende om naar een gezamenlijke oplossing te kijken.

Trap niet in de valkuil dat je van mening bent dat hij deze relevantie zelf moet kunnen zien of dat hij ‘dat zelf toch wel zal begrijpen'. Ieder mens (dus ook jouw manager) gaat uit van zijn eigen denkkader. Dus als jij iets van hem gedaan wilt krijgen, is het jouw verantwoordelijkheid om hier bij aan te sluiten en voor hem de koppeling te maken van zijn denkkader naar jouw briljante idee.

Voor veel mensen lijkt dit op ‘gedoe' of zelfs ‘slijmen bij de baas'. Maar in werkelijkheid neem je vooral jezelf serieus door te onderzoeken wat jouw briljante plan voor je leidinggevende en je omgeving kan betekenen. En als jij jezelf serieus neemt, dan doet je omgeving dat vanzelf ook.

In 3 stappen commitment van je manager voor jouw briljante idee:

1. Ontleed jouw idee::
Welk probleem lost mijn briljante idee op?
– Hoe ziet de wereld eruit als dit probleem is opgelost?
– Beschrijf jouw briljante oplossing.

2. Ga in gesprek met je leidinggevende. Kruip in zijn huid, richt je aandacht op hem. Laat hem de volgende vragen beantwoorden met betrekking op het thema van jouw briljante idee:
– Hoe ziet zijn belevingswereld er uit?
– Welke problemen heeft hij hierbij en hoe groot is dat probleem?
– Hoe zou hij zijn wereld er uitzien als dat probleem is opgelost.

3. Vertel hem vervolgens hoe jouw briljante idee gaat helpen om de door hem gewenste situatie te bereiken. Schets hem een beeld hoe de organisatie eruit zal zien en hoe die zal werken als jij je voorstel hebt doorgevoerd. Laat hem voelen hoe fijn het zal zijn en wat het op zal leveren om het op deze manier aan te pakken. Als het werkelijk een oplossing biedt voor zijn probleem, zal hij zeker naar je willen luisteren. En indien nodig schaaf je je plan nog wat bij om zijn volledige commitment te kunnen krijgen.

Als je op deze manier het commitment van je leidinggevende krijgt, staat hij achter je en kun je gebruik maken van zijn support om jouw briljante idee werkelijk vorm te geven. Als hij geen commitment geeft aan je plan, heeft hij er in elk geval serieus naar gekeken en weet je waarom je geen akkoord krijgt. Hoe jammer het ook is, hier moet je je dan bij neerleggen, maar het zal je hoogstwaarschijnlijk niet ontmoedigen om een volgend briljant idee opnieuw met hem te bespreken.

Bron en meer informatie: Callista Roelofs, WaanBrekers.

Boekentip
Business Model Generatie
Hét POWERboek.

Reageer op dit artikel