artikel

Word je eigen ‘Ikkenmanager’

Persoonlijke groei

Medewerkers die geen nee kunnen zeggen of slecht kunnen delegeren, zijn meestal productief maar op de langere termijn dreigt uitval. Maar professionals gedrag laten aanpassen dat ze juist succesvol maakt, is voor hen een riskante onderneming. Voice dialogue is een methode die hen kan helpen.

Word je eigen ‘Ikkenmanager’

Voice Dialogue is een eenvoudige, krachtige en niet oordelende methode om mensen te helpen bij het leren kennen van onbewuste drijfveren en motieven. Het doel is dat ze met deze inzichten in staat zijn om hun eigen handelen bewuster en effectiever te kunnen sturen. De methode is ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone en gaat uit van wat er is in plaats van wat er mist.

Subpersonen
Als mens besta je volgens Voice Dialogue niet uit één persoon, maar uit een heleboel verschillende ‘ikken' of subpersonen. Sommige ‘ikken' zijn de hele dag aan het woord, anderen komen nauwelijks aan bod. Elke ‘ik' heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en heeft een belangrijke en vaak beschermende functie. Veel voorkomende subpersonen zijn de ‘pleaser' (willen behagen, geen nee kunnen zeggen) en de ‘pusher' (veeleisend, moeten, controle, zelf doen). Je primaire subpersonen bepalen voor een groot deel je gedrag (automatismen) en beïnvloeden hoe anderen je zien en op jou reageren.

Ikkenmanager
De subpersonen in je blijven wie ze zijn met hun kwaliteiten en dingen waar ze voor staan. Zolang je niet samenvalt met je primaire subpersoon, heb je de keuze om dingen anders te doen. Oftewel: je bent geen pleaser, je hebt er één. Bij Voice Dialogue draait het er niet zozeer om wat je zegt en doet, maar wie in jou dat is. Het gaat er niet om bepaalde ikken te veranderen of weg te sturen, het gaat om het vinden van de juiste balans. Dat doe je door van een afstand naar je ikken te kijken en naar ze te luisteren. Je wordt als het ware je eigen ‘Ikkenmanager'.

Onuitgesproken
De Ikkenmanager kan zowel luisteren naar subpersonen die de boventoon voeren als naar degenen die nauwelijks opvallen en zich afzijdig houden. Hij kan de spanning hanteren die er heerst tussen de verschillende ikken met ieder hun eigen belang. In het dagelijks leven praten al je ikken door elkaar heen. Maar doordat de Ikkenmanager naar hen afzonderlijk luistert, krijg je informatie naar boven die normaal onuitgesproken blijft.

Keuzevrijheid
Het belangrijkste bij Voice Dialogue is het leren kennen van je subpersonen met als doel je van hen los te maken. Daardoor vergroot je je keuzevrijheid en ontstaat er ruimte voor de minder ontwikkelde of verstoten kanten van jezelf. Geen contact hebben met je verstoten kant is alsof je door het leven loopt op één been, terwijl je er twee hebt. Je redt je er vast mee want je bent eraan gewend. Maar als je ze beide kunt gebruiken, is het makkelijker in je werk in balans te blijven.

Bron: Karin Brugman, in: O&O, nr. 6-2012.

Leestip
Een betere balans tussen voelen, denken en doen.

Reageer op dit artikel