artikel

Intervisie: Tool voor groei en verandering

Persoonlijke groei

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. De tweede, geheel herziene druk van Praktijkboek Intervisie laat zien hoe dat in de praktijk werkt, en wat een geslaagde intervisie kan opleveren: meer eigen vermogen van individu en organisatie. In de praktijk lopen de […]

Intervisie: Tool voor groei en verandering

Steeds meer professionals maken gebruik van intervisie voor persoonlijke en professionele groei. Maar intervisie kan ook een krachtig instrument zijn voor organisatieverandering. De tweede, geheel herziene druk van Praktijkboek Intervisie laat zien hoe dat in de praktijk werkt, en wat een geslaagde intervisie kan opleveren: meer eigen vermogen van individu en organisatie.

In de praktijk lopen de auteurs, Monique Bellersen en Inez Kohlmann, er tegen aan dat intervisietrajecten zich vaak beperken tot het uitwisselen van zakelijke ervaringen en het oplossen van bekende problemen. Goede intervisie durft hier verder in te gaan. Uiteindelijk wil je komen tot het niveau van de onderliggende gedragspatronen, waarmee mensen in hun leven worden geconfronteerd en die in hun werk onbewust steeds een rol spelen. Als je tot dat niveau kunt komen, is er sprake van echte verandering.

Medewerkers: de key factor
Organisaties hebben doelen, in missies en visies is opgenomen wat men wil bereiken: winst maken, kwaliteit leveren, klanten tevreden stellen, talenten aantrekken. De doelen die te maken hebben met mensen zijn het lastigst te bereiken. En dat terwijl onomstotelijk kan worden aangetoond dat medewerkers de key factor vormen voor het meetbare succes van een organisatie. Om te komen tot ontwikkeling van de professionaliteit van de medewerkers is intervisie een onmisbare tool om de deskundigheid te vergroten. Deskundigheid op het vakgebied van de medewerker, op het terrein van samenwerken, maar ook op het persoonlijke vlak.

Organisatieverandering
Ook voor organisaties is het mogelijk te veranderen met behulp van de inzet van intervisie. Veranderen van organisaties gaat altijd over veranderen van de mensen die in de organisatie werken. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om doelstellingen over klantgerichtheid en klantenservice, debiteurenbeheer, automatisering of logistiek; al deze doelstellingen kunnen een expliciete rol spelen binnen intervisie. In dit boek wordt hierop ingegaan in relatie tot de inzet van intervisie en daarmee wordt een belangrijke aanvulling op de voorgaande druk gedaan.

Geheel herzien
Deze tweede, herziene druk van het Praktijkboek Intervisie vormt een belangrijke aanvulling op de oorspronkelijke uitgave. Stapsgewijs worden 27 intervisiemethoden besproken die ieder op hun eigen manier kunnen bijdragen aan leren en verbeteren. De Methodeselectiewijzer geeft daarbij handvatten om voor elke situatie de juiste methodekeuze te maken. Ook komt de rol van de drijvende kracht achter de kwaliteit van intervisie, de facilitator, uitgebreid aan bod. Het Praktijkboek biedt een groot aantal praktische aanknopingspunten om deze rol en de bijbehorende taken goed te vervullen.
Het Praktijkboek Intervisie is een initiatief  dat in samenwerking met van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is uitgewerkt tot dit boek.

Reageer op dit artikel