artikel

Beter als ceo’s zich meer in hrm verdiepen

Persoonlijke groei

Ceo's zouden zich zich meer in hrm-praktijken moeten verdiepen. Dan begrijpen de topmannen beter hoe lastig het is om hrm af te stemmen met de organisatieprestaties.

Beter als ceo’s zich meer in hrm verdiepen

De Universiteit Utrecht deed onderzoek naar de relatie tussen ceo's en hrm-professionals. Er werd vooral gekeken naar 'ability practices', 'motivation practices' en 'opportunity practices'. Uit het onderzoek blijkt dat alle hr-praktijken positief gerelateerd zijn aan de organisatieprestaties.
Er zijn twee uitzonderingen, te weten de relatie tussen werving & selectie en verzuim plus de relatie tussen teamwerken en baantevredenheid. Ceo's kijken vanuit een globaler en strategischer perspectief naar hun organisatie dan hr-verantwoordelijken. Laatstgenoemden hebben wellicht ook minder zicht op de prestaties van de organisatie.

Juiste acties
De bal ligt bij zowel ceo's en het managementteam alsook bij de hr-managers om de hr-verantwoordelijken te betrekken en informeren. Vervolgens kunnen ze de juiste acties op het gebied van human resource management nemen om de organisatieprestaties te optimaliseren.

Bron: ProfNews, gebaseerd op  PW|De Gids.

Boekentip: DRIE. Vormgeven aan organisatieontwikkeling.

Reageer op dit artikel