artikel

Meditatie leidt tot verstandige beslissingen

Persoonlijke groei

Organisaties ontdekken meditatie als de weg naar betere besluitvorming.

Nieuw empirisch bewijs

Er is nieuw empirisch bewijs dat meditatie meer is dan een manier om ‘je goed te voelen’. Organisatiewetenschappers deden experimenteel onderzoek waaruit blijkt dat meditatie leidt tot positieve gevolgen bij wat in de besliskunde bekend staat als de ‘sunk cost bias’. Dit fenomeen  betreft de sterke neiging door te gaan met een actie als eenmaal investeringen zijn gedaan in tijd, geld of middelen ondanks de wetenschap dat bij doorgaan waarschijnlijk de kosten de voordelen zullen overstijgen.

Vermijd de valkuil

In het artikel ‘Debiasing the mind through meditation: mindfulness and the sunk cost bias‘ in Psychological Science zeggen Andrew Hafenbrack (INSEAD), Zoe Kinias (INSEAD) en Sigal Barsade (Wharton Business School) verrast te zijn door de grootte van het positieve effect dat al optrad na een korte periode van meditatie. Ze deden diverse experimentele studies; in een daarvan volhardde meer dan 50% van de proefpersonen van de controlegroep in de sunk cost bias, terwijl dit percentage in de meditatiegroep, die 15 minuten mediteerde, slechts 22% was.

Mindfulness schept helderheid

De onderzoekers onderstrepen ook de waarde van mindfulness: de bewustzijnstoestand waarbij je met volle aandacht in het huidige moment leeft. Mindfulness brengt de rusteloze geest, die vol is van emoties en gedachten, tot kalmte en een versterkte focus op ‘het hier en het nu’. Het leidt ook tot loslaten van negatieve gevoelens, die het denkproces verstoren, waardoor weerstand wordt opgebouwd tegen cognitieve valkuilen als de sunk cost bias.

Bronnen: knowledge.insead.edu en Sigma.

Boekentips:


Lees ook ‘Mindfulness is nieuwe trend in organisaties’.

Reageer op dit artikel