artikel

Jong versus oud: de clichés ontkracht

Persoonlijke groei

Het is gemeengoed om mensen te stereotyperen op grond van leeftijd. Maar de overeenkomsten tussen jonge en oudere arbeidskrachten zijn groter dan de verschillen.

Jong versus oud: de clichés ontkracht

Twintigers zijn technologiefans, geobsedeerd bezig met sporten, en frequente jobhoppers in hun queeste naar betekenisvol werk. Zestigers en zeventigers zijn minder geïnteresseerd in hun werk, vaak uitgeput en kunnen niet wachten tot ze met pensioen mogen. Het zijn gemakkelijke gedragsclichés. Maar uit onderzoek van econoom Andrew Scott (London Business School) onder 10.000 mensen van 24 tot 80 jaar komt een ander beeld naar voren. Een grote omslag is dat we langer leven en dus ook langer werken, tot ergens in de 70 en straks misschien wel 80 jaar. Dat langere werkleven en de verstrekkende technologische veranderingen maken een eind aan het traditionele driefasenleven: fulltime onderwijs – fulltime werk – fulltime pensioneren. Je ziet een verschuiving, bij alle leeftijden, naar een multifasenleven. Daarin zijn onderwijs, ontdekken, leren, banen, freelance bijklussen en vrije tijd versmolten. Dat maakt dat we meer variatie gaan zien binnen leeftijdscohorten, en meer van dezelfde soort activiteiten op verschillende leeftijden.

Hoe het echt zit
Uit Scott’s onderzoek blijkt bijvoorbeeld het volgende:

  • Niet alleen jonge mensen investeren in hun vaardigheden. De meerderheid van de werkenden blijft daarin investeren. Er is geen significant verschil naar leeftijdscohort.
  • Niet alleen jonge mensen zijn positief en enthousiast over hun werk. Het percentage werkenden dat positief is blijft constant: iets meer dan 50%. Het percentage ontevreden mensen ook.
  • Oudere mensen zijn fanatieker bezig met fit blijven dan jongeren. Vanaf 45 neemt het percentage mensen dat hard werkt aan fit blijven flink toe, van 50 naar ruim 70%.
  • Oudere mensen zijn niet in sterkere mate uitgeput of vermoeid dan jongeren. Mensen van onder de 45 zeiden vaker dat ze uitgeput waren (43%) dan mensen van boven de 45 (35%).
  • Oudere mensen willen niet rustiger aan doen. Meer dan de helft van de mensen tussen de 46 en 60 wil gas terugnemen, tegenover 39% van de 60+’ers en 20% van de 70+’ers.
  • Op ontdekking uitgaan is niet typisch iets van jonge mensen. Er is geen significant verschil in leeftijdscohort voor mensen die er graag een tijdje tussenuit zouden gaan om meer over zichzelf en de wereld te leren.
  • Scott’s onderzoek kan hrm-managers die denken dat ouderen minder in kennis investeren, minder enthousiast zijn over hun werk en synoniem zijn voor fysiek verval en uitputting (lees: productiviteitsverlies) ervoor behoeden om verkeerde keuzes te maken.

Bron: Harvard Business Review

Door: Yvonne Halink – redacteur Management Executive

Reageer op dit artikel