artikel

De succesparadox: Concrete manieren om wél te reflecteren

Persoonlijke groei

Gelukkig is het mogelijk om aan de succesparadox te ontstijgen. In dit derde deel van het drieluik Elke drijfveer z’n eigen succesparadox gaan we daar verder op in. Want ondanks alle hick-up’s, hoeven we niet gevangen te blijven in onze eigen gedrevenheid. In dit deel vertellen we in algemene praktische zin hoe het mogelijk is om aan de succesparadox te ontstijgen.

De succesparadox: Concrete manieren om wél te reflecteren

Drie strategieën:

Eis jezelf op!

  • Eis jezelf op! Jij bent de baas. Niet je neiging, je drijfveer, je succes of je reflexen. Noch je leerstijl, de cultuur van de organisatie of je reptielbrein. Hoewel we de controle meestal niet ervaren, is het wel degelijk mógelijk om jezelf op te eisen. Iedereen kan in het moment zijn eigen bewustzijn vastpakken en kiezen om iets wel of niet te doen. De hick-up’s zoals hierboven omschreven helpen daarbij. Daardoor kun je jouw ‘succesparadox-momenten’ herkennen en dan, ondanks de begrijpelijke neiging het niet te doen, tóch ruimte te maken voor reflectie. De succesparadox beschrijft het fenomeen waardoor dat niet makkelijk is, bovenstaande beschrijft hoe dat per drijfveer zich manifesteert, maar niets daarvan bewijst dat het onmogelijk om eraan te ontstijgen. Dat kan wel. Iedereen kan dat. Want uiteindelijk heb jij de regie.

Mobiliseer hulp

  • Zorg voor hulp. In een goede werkomgeving zorg je ervoor dat je in de interactie geholpen wordt om het wel te doen. Je kunt een collega inseinen om je op het juiste moment de vraag te stellen: ‘zullen we even pauzeren’, of ‘ik ga even koffie halen, denk jij er maar even rustig over na’; of zelfs: ‘laten we een paar minuten niets zeggen’. Ook is het mogelijk om de vraag waarop gereflecteerd moet worden te benoemen en vervolgens samen een moment te bepalen waarop je ermee aan de slag gaat. Zorg ervoor dat er voldoende mensen zijn die jou helpen ontstijgen aan de succesparadox.

Wees praktisch

  • Het moment van de ‘hick-up’, is niet altijd het beste moment voor reflectie. Maar zorg wel dat het gaat gebeuren, door dan een moment in te plannen voor die reflectie. Reserveer 30 minuten in je agenda. Plan reflectietijd dus in! Bemerk dat de hick-up zich voordoet en besluit vervolgens wanneer je er, diezelfde week nog, op gaat reflecteren. Plan het in. Bewaak die 30 minuten in je agenda zéér zorgvuldig. Juist omdat je weet hoe belangrijk het is. Misschien weet je niet wat je dan moet doen, tijdens die 30 minuten.

drijfveer - motivatie - dromen - doelen- succesDe strategieën geven ons inzicht in de mogelijkheden om de succesparadox te ontstijgen. In het volgende stuk beschrijven we per drijfveer in algemeen praktische zin een notie die daar bij helpt, gezien de overheersende drijfveer.

Inspiratie

In dit laatste deel staan gedachten, troostrijke gedachten, die aansluiten bij de drijfveren. Per drijfveer geven we bemoedigende overwegingen om de reflectie aan te gaan. Het zijn filosofische overwegingen voor specifieke drijfveren,

Voor de visionair

In de werkelijkheid manifesteert zich ook waarheid. Steeds, in het hier-en-nu, pal voor je neus, speelt waarheid haar rol in de werkelijkheid. Met de juiste geesteshouding hoef je er niet naar te zoeken. Ze dringt zich als een ervaring aan je op. De waarheid laat zich vinden, zodra ik me openstel voor de ervaring in het hier-en-nu.

Voor de people manager

De groep waarbinnen men het ‘elkaar aanspreken’ niet alleen moedig verdraagt en met voorzichtigheid beoefent, maar die het bejubelt en waardeert en tot een kunst heeft verheven, kan een gemeenschap genoemd worden. Kritische vragen doen daar veerkracht groeien en saamhorigheid wordt bevestigd door het uitnodigen van de waarheid in het gesprek.

Voor de ondernemer

Ookal doen we ons meestal anders voor, eigenlijk weten we maar weinig en zijn we vooral druk met elkaars illusies. Soms is het een hele vooruitgang om stil te staan. De berusting in die openheid – zonder een voorsprong te willen door de belofte van groei als gevolg daarvan – is de echte overwinnen op het slaafse meerennen van snelst en best. Het is het hoogste en gelukkig ook het meest realistische en makkelijkste inzicht, tenminste, zodra je niet langer onmiddellijk gelooft in de aanjagers van je gedachten.

Voor de bestuurder

Afspraken betekenen niets, tenzij men ze wil nakomen. Zelfs governance structuren zijn in principe lege balast, tenzij mensen ze dragen. De waarde van bestuurders ligt in het feit dat alle systemen principieel afhankelijk zijn van mensen. Alleen de bestuurder die dat doorgrondt en respecteert kan zijn verantwoordelijkheid dragen, omdat hij weet en begrijpt dat openheid van geest de enige echte toegang is tot de noodzakelijk voorwaardelijke cultuur.

Voor de autoriteit

‘Mind over matter’ onderschrijven we vaak met graagte, want ieder inzicht geeft kracht. Hoe meer niet-weten, zwakheden en vergissingen we onder ogen zien, hoe sterker onze manifestatie is. Niet in antwoorden, noch in kennis of informatie, maar in een consistente geest, zorgvuldige geschoold en gewend aan twijfel en kritiek, daarin huist macht.

Voor de nestor

Het verleden is een machtig samenspel van vele kleine, gemaakte keuzes. Niemand is overgeleverd aan de grote golven, maar doet er aan mee en valt er zelfs ten dele mee samen. Iedere gedachte doet er toe. Elk ogenblik zijn het de voorgangers van het volgende. De scheppingskracht van denken is groter en belangrijker dan we kunnen bevatten. Insignificantie van denken wordt door vele cultuurhistorische bronnen aangewezen als illusie. Alles wat ooit was, is nu geweest. De enige bron van toekomst is nu. En wij zijn daarbij.

Zoals eerder beschreven geldt voor ieder mens dat meerdere drijfveren belangrijk kunnen zijn. Daardoor zullen sommige bovenstaande gedachten je meer aanspreken dan anderen. En waarschijnlijk is er meer dan één, die iets bij je losmaakt. Het belangrijkste is om je te realiseren dat we niet gevangen hoeven te blijven in onze eigen gedrevenheid, in onze mindset of overtuigingen. Ondanks onze hickups kunnen wij onszelf bedrijven en ontstijgen aan de succesparadox waardoor we kunnen blijven bijdragen aan een mooiere, betere wereld.

Als je behoefte hebt om hier meer over te lezen of daar hulp bij wilt, gebruik dan de online reflectie-oefeningen op succesparadox.nl. Daar wordt je geholpen om het beste te halen uit die 30 minuten reflectietijd die je in je eigen agenda hebt ingepland. Bovendien kun je iedere dinsdagochtend om 06.00 uur meedoen aan gezamenlijke online reflective-sessies.

Lees ook:

 Door: Minke Tromp en Veronique de Ruiter – De Succesparadox

 

Reageer op dit artikel