artikel

Duurzame meerwaarde voor werknemers

Persoonlijke groei

Een extra pensioenpotje voor uw medewerkers is eenvoudiger geregeld dan u denkt. En goedkoper.

Duurzame meerwaarde voor werknemers
Duurzame meerwaarde: Fit voor later

Het pensioenstelsel is de afgelopen jaren flink versoberd. Daardoor bouwen medewerkers veelal minder op dan ze denken. Ook worden mensen steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun latere inkomen. Wat vraagt dat van werkgevers? ,,Vaak willen werkgevers hun werknemers helpen om een goed pensioen op te bouwen, maar vinden zij zelf het onderwerp pensioen ook ingewikkeld. Gelukkig kunnen zij hier praktische ondersteuning bij krijgen. En dat hoeft helemaal niets extra’s te kosten”, vertelt Ronald Sminia van NN Investment Partners.

Een aanvullend pensioenpotje voor je werknemers, waarom zou je dat als werkgever faciliteren?

Werkgevers ervaren veelal een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers en willen graag iets voor hen regelen. Bedrijven zien ook dat als zij aandacht hebben voor de toekomst van hun medewerkers, zij een aantrekkelijkere werkgever zijn, met beter gemotiveerde mensen. Pensioen is ingewikkeld en er wordt vaak weinig over gesproken binnen een onderneming. Maar het is en blijft een heel belangrijke bouwsteen van de arbeidsvoorwaarden, zeker in deze tijd.

Toch zijn weinig werknemers zelf actief bezig met hun pensioen. Is dat erg?

Pensioen is helaas niet een onderwerp waar mensen zich vaak en graag in verdiepen. Het schijnt iets te maken te hebben met de structuur van onze hersenen dat mensen veelal geen zin hebben om ingewikkelde dingen voor later te regelen. Maar als mensen er eenmaal naar kijken en zien wat ze hebben opgebouwd, dan kan dat flink tegenvallen. Soms is het dan te laat om er nog wat aan te doen en dat wil je natuurlijk voorkomen. Daarom is het zo belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van pensioen. En van het feit dat je er op tijd naar moet kijken om er op tijd wat aan te kunnen doen.

Wat kan hierin de rol van werkgevers zijn?

Wij zien dat steeds meer werkgevers zich actief inzetten om hun medewerkers bewust te maken van de veranderingen. Én van de mogelijkheid om er iets aan te doen door iets extra’s op te bouwen. Dat geeft medewerkers inzicht, maar vooral ook rust. Veel bedrijven willen werknemers daarnaast ook compenseren voor de eventuele versoberingen in de pensioenregelingen die zijn doorgevoerd. Een overgang van een gegarandeerd pensioen (DB) naar een beschikbare premie-regeling (DC) is bijvoorbeeld voor veel werkgevers aanleiding om actie te ondernemen en hun medewerkers te faciliteren iets extra’s op te bouwen.

Wie kan de werkgever hiermee helpen?

Een open deur natuurlijk: zet hiervoor specialisten in. Zij hebben de kennis én de oplossingen in huis. Kijk wel of je waar voor je geld krijgt. Kijk en vergelijk dus. Wij bieden met FitVoorLater een oplossing voor het individueel opbouwen van een aanvullend pensioen en faciliteren de werkgever met een complete service. Als de werkgever dat wenst, verzorgen wij bijvoorbeeld de volledige communicatie en implementatie. Zo kunnen wij de werkgevers echt veel werk uit handen nemen. En met de kwaliteit zit het ook meer dan goed. De alles-in-één mixfondsen die onderdeel uitmaken van onze oplossing zijn veelvuldig bekroond. En kwamen bovendien recent bij onafhankelijke partij Beleggingsmatch opnieuw als beste uit de test op rendement én kosten.

Hoe ziet het met de kosten voor de werkgever?

Onze service is gratis. Het extra stapje dat werkgevers richting hun werknemers nemen hoeft dus geen extra kosten met zich mee te brengen. Mensen een oplossing aanreiken waarmee zij zelf aanvullend pensioen kunnen opbouwen kan al heel waardevol zijn.

Bedrijven kunnen natuurlijk ook besluiten om wel iets extra’s te investeren in  een aanvullend pensioenpotje voor werknemers. Verscheidene ondernemingen doen dat bijvoorbeeld met het bedrag dat jaarlijks beschikbaar komt na een overgang van een DB- naar een DC-pensioen. Beheersing van de pensioenkosten op de lange termijn gaat dan hand in hand met een reparatie van het pensioen.

Door: Ronald Sminia

Ronald Sminia is verantwoordelijk voor het beleggingsplatform FitVermogen.nl van NN Investment Partners. Daaronder valt ook de oplossing voor aanvullend pensioen FitVoorLater.

Reageer op dit artikel