artikel

Macht en prestige: het probleem en de oplossing

Persoonlijke groei

Door hun macht en prestige raken de meeste CEO’s geïsoleerd van ideeën en informatie die hen alert maakt op opkomende kansen en bedreigingen.

Macht en prestige: het probleem en de oplossing

De oplossing

Innovatieve executives breken voortdurend de muren om zich heen af door zich zo veel mogelijk bloot te stellen aan een breed veld van elementen en door buiten de gebaande paden te treden.

Deze CEO’s zoeken situaties op waarin ze het onverwacht fout zouden kunnen hebben, of situaties die ongewoon ongemakkelijk aanvoelen of ongebruikelijk ‘stil’ zijn. Dat helpt ze om de juiste vragen te stellen, om tot dan toe onverkend terrein te ontginnen en om belangrijke maar zwakke signalen op te vangen.

Bron: Management Executive

Boekentips:

Reageer op dit artikel