artikel

Druk zijn: het nieuwe statussymbool?

Persoonlijke groei

Nieuw gamma-onderzoek (in ons land vooral bekend van de UvA) wijst uit dat Amerikanen vooral ‘druk druk druk’-roepende mensen op de rand van een burn-out een hoge maatschappelijke status toekennen.

Druk zijn: het nieuwe statussymbool?
Druk zijn geeft status

Wetenschappers Sylvia Bellezza, Neeru Paharia en Anat Keinan van Harvard en Columbia University vertellen in de nieuwste Journal of Consumer Research hoe signalen dat ‘men het op het werk zo druk heeft’ van invloed zijn op de gepercipieerde sociale status van de klager. We zijn steeds meer geneigd om juist mensen die altijd maar werken en zich nooit eens vakantie gunnen, te beschouwen als behorend tot een superieure klasse. Terwijl nog maar een generatie terug Amerikanen juist plachten te pochen dat zij zich een ‘life of leisure’ konden permitteren!

Tegenwoordig maak je sociaal meer indruk als je aan ‘humblebragging’ doet en luid klaagt tegenover de omstanders dat je ‘leven zo zwaar is’ en dat je aan vakantie toe bent’ – maar natuurlijk niet kunt worden gemist.

Druk druk druk pochen Amerikanen

De onderzoekers toetsten hun hypothese bij Amerikanen en Italianen. En zie, waar de Amerikanen pochen op hun drukke bezigheden, blijken de Italianen nog steeds onder de indruk van iemand die alle vrije tijd van de wereld heeft. Het Amerikaanse gevoel werd nog ondersteund als de persoon in kwestie gebruikmaakt van diensten en producten die vooral zijn gericht op de ‘druk druk druk status’, zoals alleen maar online aankopen doen en de kruideniersboodschappen thuis laten bezorgen. ‘Wij ontdekten dat er alternatieven opkomen voor “opzichtig consumentisme”, die niet zozeer zijn gericht op dure en exclusieve zaken als een Rolex en een Porsche, maar veeleer op de eigen exclusiviteit en uniciteit!’

Ook de kans op sociale mobiliteit wordt steeds meer bepaald door de perceptie dat alleen ‘drukke’ mensen begerenswaardige eigenschappen en competenties bezitten – en daardoor zelf ook een schaarse resource zijn, waar veel vraag naar is. Misschien lopen we al vooruit op de nieuwe werkelijkheid waarin mogen en kunnen werken slechts aan een enkeling is gegund?

Bron: Management Executive

Boekentip:

Reageer op dit artikel