artikel

Intervisie: leren van successen

Persoonlijke groei

Tijdens intervisiebijeenkomsten gaat het vaak over situaties waar nog iets aan te verbeteren valt, tot regelrechte ‘zorgen’ en ‘faalervaringen’ toe. Het is vaak zeer verfrissend om dit patroon te doorbreken door met elkaar te ‘leren van successen’.

Intervisie: leren van successen

Soms is het voor deelnemers niet eens makkelijk om een echt succes in te brengen en daar met trots over te vertellen. Toch kan het heel zinvol zijn om met elkaar te reflecteren naar aanleiding van de dingen die — soms onverwachts — goed zijn gegaan.

Interventie op successen

 • Introductie succeservaringen:
  De inbrenger vertelt — liefst uitgebreid — over zijn succeservaringen. Het gaat niet alleen om het succes zelf, maar ook om de context. De andere deelnemers luisteren en schrijven op wat naar hun idee factoren zijn die het succes mogelijk hebben gemaakt.
 • Inventarisatie succesfactoren en contextkenmerken:
  Op een flap worden succesfactoren geïnventariseerd, mogelijk uitgesplitst naar (links) initiatieven en acties  van de inbrenger, en (rechts) contextkenmerken. De inbrenger denkt mee, corrigeert en vult aan.
 • Verdieping:
  Een ronde van vragen stellen en goed luisteren. Probeer uit de aanvullende informatie van de inbrenger, en uit  combinatie van de succesfactoren, ‘vondsten’ te destilleren: tot dan toe onzichtbare succesfactoren. De nieuwe (diepliggende?) succesfactoren worden op een tweede flap genoteerd.
 • Evaluatie:
  Beantwoord met elkaar de vraag: ‘Wat leren wij hier nu van?’

Bron: Mensen veranderen

Door: Léon de Caluwé, Paul Janssen, Yvonne Burger

Het boek: Mensen veranderen

Veel veranderingsprocessen in organisaties lopen vast omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met individuele verschillen. Een individueel veranderingstraject kan immers pas succesvol zijn als er een juiste mix is tussen situatie, persoon, de interventie en eigenschappen en competenties van een eventuele begeleider.

Reageer op dit artikel