artikel

Negatieve feedback werkt niet. Echt niet!

Persoonlijke groei

Negatieve feedback werkt niet, en moet wel gepaard gaat met erkenning van iemands algehele waarde en bijdrage.

Negatieve feedback werkt niet. Echt niet!

Harvard-onderzoekers deden gedetailleerd onderzoek naar het (transparante, niet-geanonimiseerde) peer-reviewproces in een bedrijf en kwamen tot een opmerkelijke bevinding. Degenen die negatieve feedback van een collega kregen, namen daarna afstand van die collega en gingen op zoek naar nieuwe relaties in hun netwerk. Aanvullend laboratoriumonderzoek bevestigde dit: als iemand negatieve feedback krijgt, gaat hij de feedbackgever mijden en op zoek naar nieuwe relaties die geen negatieve feedback, maar positieve feedback geven. De onderzoekers noemen dit shopping for confirmation: we willen mensen om ons heen die onze waarde en ons positieve beeld van onszelf bevestigen.

Positief beeld

Negatieve feedback werkt niet,  moeten we het dan maar helemaal vergeten? Nee, dat hoeft niet. En we hoeven negatieve feedback ook niet te balanceren met positieve feedback in de trant van: ‘dit deed je goed, dat deed je slecht, maar dit deed je dan weer goed, en dat weer minder’. Dat blijkt niet te werken. Wat wel werkt, is dat we negatieve feedback omgeven met een bredere bevestiging van wie mensen zijn, en van hun waarde voor de organisatie. Want mensen moeten zich gewaardeerd voelen.

‘Ik krijg regelmatig niet-bevestigende feedback van mijn vrouw’, zegt onderzoeker Paul Green, ‘maar daardoor ben ik nog nooit gaan shoppen naar bevestiging en nog nooit gaan overwegen of ik een eind moest maken aan de relatie. Dat komt doordat de feedback die zij me geeft, plaatsvindt in de context van een bredere, relatief positieve en bevestigende relatie.’ Zo moet dat ook bij peer- en andere reviews: alleen binnen bevestigende omgevingen en relaties kunnen feedbacksystemen goed werken.

Bron: Harvard Business Review

Door: Ed Kerkman

Boekentips:

 

Reageer op dit artikel