artikel

‘Bezield werken, maakt wangedrag onmogelijk’

Persoonlijke groei

‘Managers zouden met hun medewerkers het gesprek op het niveau van hun innerlijke ik kunnen aangaan, want dan krijg je bezieling binnen organisaties.’ Volgens schrijfster Dina-Perla Portnaar kunnen bedrijven en individuen nog meer levenskracht gebruiken en moeten ze meer samenwerken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Portnaar schreef er een boek over: Levende Sierlijkheid.

‘Bezield werken, maakt wangedrag onmogelijk’
Dina-Perla Portnaar

Stappen zetten

‘Noem het de ziel, het licht, het onvergangbare of Goddelijke’, zegt Portnaar, ‘Maar dat is allemaal één en hetzelfde. Het zijn slechts woorden die hetzelfde uitdrukken. Net zoals alle mensen op het niveau van de innerlijke ik één zijn. Want die staat los van tijd en ruimte. De uiterlijke ik is het gedeelte van de mens waarin religie terugkomt, of seksuele voorkeur, of je nationaliteit. Kortom, het verhaal en de menselijke ervaring. Maar we zijn zoveel meer dan dat.’ Portnaar ontworstelde zich aan een orthodox-Joodse achtergrond en schreef daar al een boek over. Haar nieuwe boek Levende Sierlijkheid gaat meer over hoe je de stappen kunt zetten om jezelf op een hoger niveau te krijgen. ‘Niet alleen op het niveau van werk, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van vriendschap’, zegt ze.

Levenswegformulering

In de ogen van de schrijfster maakt bezield werken binnen organisaties, wangedrag onmogelijk in deze veranderende tijden. ‘Het gaat om betekenisgeving en de levenswegformulering’, zegt Portnaar. ‘De levenswegformulering is het idee dat je hebt van een perfecte situatie. Of zie het als je grootste wensen. Die komen uit je innerlijke ik en worden niet opgelegd door de buitenwereld. Daar kan het gesprek binnen bedrijven dan ook over gaan. Managers kunnen ervoor zorgen dat mensen niet afhaken en dat zij gezamenlijk hun levenswensen kunnen vervullen. Managers kunnen zich afvragen wat zij kunnen doen om dat te ondersteunen, zodat mensen gezien worden voor wie ze echt zijn.’

‘Als je bij een bedrijf in een bepaalde functie zit, dan heeft elk persoon bepaalde ideeën over wat hij of zij zou willen ontplooien, of ideeën over de purpose. Daar kan iedereen mee aan de slag’, vindt Portnaar. ‘Dan niet alleen de personen binnen het team, maar ook de leidinggevende. Want als je kunt schakelen op het niveau van de innerlijke ik, dan ga je werken vanuit loyaliteit, begrip en betekenisgeving.’

Ego is functioneel

Het is echter niet de bedoeling dat je als leidinggevende of collega op het terrein van de ander komt’, benadrukt Portnaar. ‘Iedereen moet het werk voor zichzelf doen, vanuit de innerlijke ik. Ik betoog bovendien ook niet dat het ego slecht is en volledig stukgemaakt moet worden. Het ego heeft namelijk een functie. Zonder ego kan je bijvoorbeeld geen carrière opbouwen, of dan zou je nooit de wens hebben om een huis te kopen, of zou je nooit een grote stem in de wereld willen worden enzovoorts. Ook als je in een bedrijf zit en je probeert daar goed te functioneren, heb je een stuk ego nodig. Maar tegelijkertijd beschik je over dat gedeelte in jezelf dat al helemaal volmaakt is. Als dat aansluit bij het bedrijf, ga je veel stabieler en duurzamer te werk dan wanneer je alleen vanuit je ego werkt. Dan ga je terug naar jezelf, naar je innerlijke kern. Vandaaruit kun je teweegbrengen wat je teweeg moet brengen en kun je zaken niet zomaar, maar met hartstocht oppakken. Nogmaals, je kunt veel voorkomen op het gebied van verkeerd gedrag, oftewel riskmanagement. Wangedrag is dan immers onnodig.’

Door: Eduard van Brakel

Reageer op dit artikel