artikel

De kenmerken van een goede presentatie

Persoonlijke groei

Wat is een goede presentatie? Eentje waar groot applaus op volgt? Eentje waar veel grappen in gemaakt worden? Eentje met prachtige visuals? Eentje met storytelling? Nee. Het doel is nooit dat er gelachen wordt, dat je in de smaak valt of dat je de mooiste video hebt. Dat zijn middelen.

De kenmerken van een goede presentatie
Een goede presentatie is er een waarmee je het doel bereikt dat je vooraf gesteld had.

Het kán zijn dat daar applaus op volgt, het kán zijn dat je daar storytelling voor moet inzetten, het kan zijn dat je daar visuals voor nodig hebt. Maar als je er je doel niet mee bereikt, had je het beter andere keuzes kunnen maken. Een goede presentatie vervult de ambitie van de spreker, speelt in op de (latente) behoefte van het publiek en komt tot leven in samenwerking met de organisatoren van de bijeenkomst.

Een aantrekkelijke presentatie heeft een herkenbare rode draad, een inzichtelijke structuur en een goede afwisseling van werkvormen die het publiek bij de les houden. De presentatie is goed uitgevoerd als die verstaanbaar is en de spreker ontspannen contact heeft met de zaal. Een goede presentatie blijft binnen de tijd en maakt passend gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Hooggeëerd publiek

Hooggeëerd publiek

Dat resultaat behaal je met een goed doordachte route, de juiste bijpassende werkvormen, visuele ondersteuning, een passende uitstraling en tot slot met oefenen. Al die facetten komen in dit boek (Hooggeëerd publiek) aan de orde.

Het begint met wie

Een goede presentatie resoneert. Hij vindt letterlijk gehoor. Een goede presentatie sluit aan en geeft herkenning bij de luisteraar. Dat is geen toeval, dat komt omdat de spreker van zijn publiek weet wat hun interesses, belangen en achtergronden zijn. Een boodschap komt pas aan zodra die aansluit bij de wereld van de luisteraar. Er zit ook een gevoelselement in. Je publiek voelt of je oprecht geïnteresseerd bent in hen. Je empathie – of gebrek daaraan – is voelbaar.

Maar… een goede presentatie is ook authentiek en afgestemd op de persoonlijkheid van de spreker. Hij spreekt vanuit zichzelf, is uniek, laat zichzelf zien, heeft zich vereenzelvigd met de inhoud van zijn verhaal. Dit lijkt een tegenstrijdig advies. Moet ik nu aansluiten bij hén? Of ben ik zélf het uitgangspunt? Het is natuurlijk geen OF-OF. Het is EN-EN.

Een goede presentatie is perfect afgestemd op de doelgroep en werkt toe naar het doel van de spreker. De spreker citeert uit eigen leven, maar heeft – met de bril van het publiek op zijn neus – een keuze uit al zijn mogelijke ervaringen gemaakt. Hij kiest uit zijn repertoire precies die zaken die goed aansluiten bij zijn publiek.

In alle gevallen staat het WIE centraal.

Simon Sinek, de Amerikaanse spreker die beroemd werd door zijn presentatiemodel, begint met why, met waarom. Hij bekritiseert presentaties die vooral draaien om hoe en wat. Hoe en wat zijn wat hem betreft wel relevant, maar het echte inspireren begint met het waarom. Sinek betoogt: sprekers met invloed beginnen met hun drijfveren, hun waarom.

Ik ben het met Sinek eens dat het belangrijk is om je eigen drijfveren goed te kennen en te delen. Ze geven je de focus en de energie die onmisbaar is voor het geven van een krachtige presentatie. Zonder die stuwende kracht, krijg je niets over de bühne. Maar als dat de enige focus is, vertoef je zeer aangenaam in je eigen prachtige bubbel.

Ik denk dat Simon dus een zeer essentiële factor vergeet: wie.

De nadruk in je presentatie, en al helemaal in de voorbereiding daarvan, ligt in mijn optiek bij je publiek. Uiteraard kom je in de presentatie ook toe aan het wat, hoe en waarom. In de verhouding tussen die onderdelen en de volgorde ervan, kun je oneindig veel verschillende keuzes maken, maar het begint met wie.

Bron: Hooggeëerd publiek

Door Judith de Bruijn

Het boek: Hooggeëerd publiek

Hooggeëerd publiek is een methode die start bij de voorbereidingen: 3 maanden, 3 weken, 3 dagen, 3 uur, 3 minuten en 3 seconden van tevoren. Je leert hoe een presentatie kan bijdragen aan je persoonlijke ambities en hoe je een goede publieksanalyse maakt, zodat je je publiek in duidelijke stappen overtuigt, verleidt, verrast, verbindt, betrekt en activeert.

Reageer op dit artikel