artikel

Mistake proofing: met teams voorkom je problemen

Procesmanagement

Mistake proofing, het Amerikaanse equivalent van het Japanse Poka-yoke, is een preventieve kwaliteitsbenadering, die zijn waarde heeft bewezen. Het werkt nog beter als er een team achter zit.

Poke is Japans voor (onbedoelde) fout en yoke betekent voorkomen en samen is dat mistake proofing. Indien een product of apparaat mistake-proof is vervaardigd, dan kan verkeerd gebruik niet meer voorkomen, dus het gebruik kan ook niet leiden tot gevaarlijke situaties of ongelukken. (Een redelijk goede Nederlandse vertaling is ‘bedrijfszeker’.)

Volgens Joseph M. Juran wordt met mistake-proofing zeker zo’n 15 procent op kwaliteitskosten bespaard. Een voorbeeld is de computer-cd die het niet doet als je hem ondersteboven inbrengt. Mistake proofing is een essentiële aanvulling op SPC (statistical process control), waarbij statistische methoden moeten voorkomen dat processen ongewenste variaties vertonen met negatieve gevolgen voor de productkwaliteit. Toepassing van SPC betekent echter dat het proces alleen statistisch onder controle staat.

Teambenadering het beste

Een teambenadering is de beste aanpak voor succesvolle mistake-proofing. Het uiteindelijke product moet het gevolg zijn van samenwerking tussen afgevaardigden van alle betrokken afdelingen. Alleen een cross-functioneel team kan dit bereiken. Iedereen profiteert ervan. De werknemer krijgt een beter proces; het bedrijf plukt de vruchten door meer efficiëntie en effectiviteit; de klant krijgt meer kwaliteit.

Bron: Quality Magazine

Boekentips:

Reageer op dit artikel