artikel

Procesbeheersing: Nooit meer brandjes blussen

Procesmanagement

Prof. ir. H.R. Vorstman – de eerste kwaliteitsmanager bij Philips wereldwijd en bedenker van het concept ‘primaire proces’ – schreef onlangs twee boeken over procesbeheersing: een voor de industrie en een voor de dienstverlenende sector.

Procesbeheersing: Nooit meer brandjes blussen

Hij stelt dat als je de processen goed beheert je nooit meer meer brandjes hoeft te blussen. De auteur is tot na zijn pensioen als buitengewoon hoogleraar Organisatiekunde aan de TU Twente verbonden geweest. Zijn bedrijf Quality Management adviseerde onder andere KLM, DSM, Suikerunie en NS.

Procesbeheersing in de industrie. Relaties, raakvlakken en rekenschap
‘Hoe beheersen we primaire en ondersteunende processen in de industriële organisatie?’ is de centrale vraag die Vorstman wil beantwoorden. In zijn visie is het de factor ‘relaties’, die bepalend is of individuele inspanningen bijdragen aan de belangen van het geheel. Het belangrijkste aspect van het relatieprobleem is rekenschap: als men het belang van het rekenschap vragen en geven onderkent, blijken de effectiviteit en de satisfactie van medewerkers toe te nemen.

Naast relaties en rekenschap gaat het ook om ‘raakvlakken tussen functies’. De gebruikelijke functies zoals ontwikkeling, fabricage of inkoop zijn ons welbekend, maar de auteur gaat op zoek naar een functie die zelden wordt herkend en introduceert de figuur van Mr. X.  Deze functie is in organisaties vaak ongrijpbaar maar absoluut onmisbaar voor de na te streven kwaliteit en de beheersing van raakvlakken tussen functies en dient daarom te worden geëxpliciteerd. Duidelijkheid en openheid, daar gaat het om.

Procesbeheersing in de dienstverlening. Relaties, raakvlakken en rekenschap

Achter kwaliteitsproblemen zitten bijna altijd organisatorische oorzaken verborgen en dit boek – net als het boek over productmarktbeleid en kwaliteit in de industrie, zie hierboven – probeert daarom helder te maken dat iedere organisatie eenduidige structuren nodig heeft. Uit deze structuren moet blijken wie wat doet en mag doen. Ook moeten ze zorgen voor openheid over problemen en fouten, waardoor er geen jacht plaatsvindt over de schuldige.

Het boek start met enkele waargebeurde problemen waaruit blijkt dat het menigmaal om organisatorische problemen gaat. Het eerste deel gaat over de te nemen structuurmaatregelen op het gebied van procesdenken, relaties en ondernemerschap. (Het boek volgt dezelfde trits – relaties, raakvlakken en rekenschap – als het andere boek over de industrie). De voorbeelden uit het tweede deel helpen bij het toepassen van de ideeën uit deel 1.

Meer informatie

 

Reageer op dit artikel