artikel

Lanting: Procesmanager wordt netwerkmoderator

Procesmanagement

Procesmanagers zitten volgens Menno Lanting in een dubbele spagaat. Ze hebben al veel last om uit te leggen wat ze nu precies doen. En nu moeten ze ook nog eens de horizon verleggen van intern naar extern. ‘Als de NASA het al doet, zullen procesmanagers ook hier wel moeten volgen.'

Lanting: Procesmanager wordt netwerkmoderator

Menno Lanting is succesvol auteur van managementboeken. Connect werd Managementboek van het Jaar en ook het laatste werk De Slimme Organisatie is een bestseller. Een van de centrale thema's in Lantings betogen, is dat de wereld tendeert naar een netwerkorganisatie. Van intern naar extern. Tijdens het achtste Jaarcongres Procesmanagement, 21 november in Burgers Zoo Arnhem, zal hij daar ook uitvoerig op ingaan. Alle organisatiedisciplines krijgen met netwerken buiten de organisatie te maken, maar misschien raakt dat procesmanagers nog wel harder dan andere beroepsgroepen. Procesmanagers zijn toch nog heel vaak verknocht aan de eigen organisatie en proberen vooral daar aan – overzichtelijke – knoppen te draaien. Lantinga: ‘Forget it. We gaan toe naar totaal andere rolverdelingen. Netwerken gaan dwars door allerlei organisaties en individuele spelers heen, en probeer dat maar eens in goede banen te leiden als procesmanager.'

NASA
Dat het gaat gebeuren, lijdt voor Lanting geen twijfel. Hij haalt het voorbeeld van de NASA aan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie werkt in het Advanced Exploration System Team voor tachtig procent met mensen van buiten de NASA. Pure specialisten verspreid over de wereld, in plaats van loondienstmedewerkers in een bunker in Houston of Orlando. Lanting: ‘In plaats van dat procesmanagers processen gaan verbeteren, moeten ze in de toekomst veel meer een voorhoede gaan vormen om netwerken aan elkaar te knopen. Dat in plaats van nog ergens een schakel uit een proces halen omdat het iets sneller of beter kan. Mijn inschatting is dat het gros van de procesmanagers in Nederland daar nog totaal niet mee bezig is. In mijn optiek is de toekomstige taak van de procesmanager netwerkbouwer zijn.'

Gouden kans
Het is volgens Lanting ook een golden opportunity. Weet de procesmanager zich als netwerkmoderator te ontwikkelen, heeft hij ook een veel beter profiel. Lanting: ‘In mijn voorbereiding op dit congres is me opgevallen hoeveel onduidelijkheid er eigenlijk is over de definitie van procesmanagement. De nieuwe wereld met netwerken, biedt een mooie gelegenheid voor deze beroepsgroep om zichzelf helder op de kaart te zetten.' Procesmanagement moet volgens Lanting ook maar eens gaan nadenken over de eigen titel. ‘We zullen steeds minder gaan managen. Daarvoor zijn de netwerken te complex, te onoverzichtelijk en mensen in netwerken laten zich ook niet managen. Het draait veel meer om verbinden.'
Overall zal Lanting tijdens het jaarcongres zijn gehoor voorhouden dat ze veel minder intern en veel meer extern moeten gaan denken. ‘Kunnen procesmanagers dat, dan kunnen ze een hele belangrijke spilfunctie voor bedrijven gaan vormen. In die zin zal ik Burgers Zoo een hoopvol betoog gaan houden.'

Het  8e Jaarcongres Procesmanagement wordt 21 november 2013 gehouden in Burgers Zoo in Arnhem. Direct inschrijven.

Reageer op dit artikel