artikel

De SOM van de dialoog

Procesmanagement

Strategisch OmgevingsManagement, kortweg SOM, is in opkomst. Het Rotterdamse Havenbedrijf was in 2005 bij de aanleg van Maasvlakte 2 de proeftuin voor deze benadering.

De SOM van de dialoog

Organisatieadviseur Marc Wesselink (zie foto) en COO Ronald Paul van het Havenbedrijf ontwikkelden werkende weg deze benadering.

De SOM-aanpak gaat er vanuit dat een organisatie die haar doelen wil realiseren de omgeving – lees: belanghebbenden  – daarbij hard nodig heeft. Daarom is een duurzame dialoog gewenst, die gebaseerd is op het mutual gains principe: je niet vastbijten in je eigen standpunten en argumenten, maar oog hebben voor de belangen van de ander.
SOM is bij uitstek een methode van en voor deze tijd. Want aan de ene kant is de burger steeds beter opgeleid en wordt hij steeds mondiger. En aan de andere kant wordt de wet- en regelgeving alsmaar complexer, waardoor meer en meer organisaties een soms heftige en vooral langdurige strijd moeten aangaan met omwonenden, lokale overheden, milieuorganisaties enzovoort.

Bron: Management Executive, nummer 1, 2014.
Boekentip: Handboek Strategische OmgevingsManagement.

Reageer op dit artikel