artikel

Bespaar op kosten van ‘niets op een andere manier doen’

Procesmanagement


Een belangrijke organisatiedoelstelling is het beheersen van (verborgen) kwaliteitskosten. Integratie van analysemethoden voor deze kosten in Lean Six Sigma kan aan deze doelstelling bijdragen.Er zijn vier categorieën kwaliteitskosten: preventiekosten, waarderingskosten, interne faalkosten en externe faalkosten.1. Preventiekosten
Preventie van fouten is kosteneffectiever dan het vinden en implementeren van hersteloplossingen. 2. Waarderingskosten

Dit zijn de kosten voor ‘quality control’ om te bepalen of producten en diensten aan de gestelde eisen voldoen. 3. Interne faalkosten

Dit zijn kosten die worden gemaakt vóór levering aan de afnemer.4. Externe faalkosten

Dit zijn kosten die worden gemaakt ná levering aan de afnemer. Pak verborgen kosten aan

De uitdaging voor elke organisatie is om het totaal aan kwaliteitskosten (de som van deze vier kosten) te reduceren en de verborgen kosten aan te pakken. Om dit te bereiken is het nuttig tot een integratie te komen van kostenanalysemethoden en Lean Six Sigma. Voorwaarde daarvoor is een herbezinning op de term ‘kwaliteitskosten’.

‘Kosten van niets op een andere manier doen’


Het blijkt dat in de praktijk onder de termen ‘Cost of Quality’ (COQ) en ‘Cost of Poor Quality’ (COPQ) lang niet altijd alle kosten vallen ten gevolge van allerlei verspillingen, die tijdens processen optreden.
Beter is het in die gevallen de term ‘Cost of Doing Nothing Differently’ (CODND) te hanteren, dus ‘kosten van niets op een andere manier doen’, oftewel ‘kosten bij ongewijzigd beleid’. Identificeer de verbetermogelijkheden
Een bekende benadering voor Lean Six Sigma-implementatie is IEE: Integrated Enterprise Excellence. IEE is een methode die Strategic Planning integreert met Business Improvement en de Balanced Scorecard. Over het algemeen is gebleken dat IEE zeer bruikbaar is bij het grip krijgen op zowel COQ, als COPQ en CODND omdat het bijdraagt aan identificatie van verbetermogelijkheden. 


Bron: Qualitymag.com Leestip:
Procurement control. Het beheersen van de inkoopfunctie vanuit financieel en organisatorisch perspectief
Controlling en Auditing in de Praktijk, nr. 101
ir. Remko van der Honing

Reageer op dit artikel