artikel

Enterprise Resource Planning: een levend product

Procesmanagement

Ziekenhuis Rijnstate werkt sinds anderhalf jaar met ERP, een geïntegreerd softwaresysteeem waarmee veel ondersteunende processen beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

De invoering kostte de nodige aandacht. Het artikel van Royan van Velse (manager inkoop en logistiek) en projectleider Aart Nap in het blad Zorginstellingen geeft en blik achter de schermen. In het artikel wordt ook een overzicht gegeven van wat goed ging en wat de tegenvallers tijdens het project waren.

Reageer op dit artikel