artikel

Ga gewoon risicogestuurd werken!

Procesmanagement

Risicomanagement moet je vooral gewoon gaan doen, stelt Martin van Staveren (zie foto).

Ga gewoon risicogestuurd werken!

Over risicomanagement wordt vaak nogal ingewikkeld gedaan. Er zijn honderden benaderingen en modellen voor, je moet kansen en gevolgen inschatten die je niet precies weet, en dat alles kost extra tijd, die je eigenlijk niet hebt… Kortom, hoogste tijd om anders naar risicomanagement te kijken en het vooral gewoon te gaan doen. Dit met behulp van risicogestuurd werken.

Risicogestuurd werken: wat is hetzelfde?

Risicogestuurd werken is niets anders dan het toepassen van zes algemene risicostappen in al bestaande of nieuwe werkprocessen. Deze stappen zijn (1) doelen bepalen, (2) risico’s identificeren, (3) risico’s classificeren, (4) al dan niet maatregelen nemen, (5) checken of die maatregelen werken en (6) communiceren en rapporteren. Tot zover eigenlijk niets nieuws onder de zon. Al die honderden risicomanagement benaderingen komen in feite hier op neer.

Risicogestuurd werken: wat is anders?

Risicogestuurd werken onderscheidt zich van het gangbare risicomanagement door eenvoud en accentverschillen. Eenvoud vertaalt zich in de zes genoemde risicostappen, met heldere benamingen. Ook de kernbegrippen onzekerheid, risico en risicoperceptie worden scherp gedefinieerd. De accentverschillen tussen instrumenteel risicomanagement (RM) en risicogestuurd (RW) worden bepaald door 20 verschillende kenmerken. Voorbeelden zijn methode is leidend (RM) ten opzichte van doelen zijn leidend (RW), of zeker willen weten (RM) ten opzichte van onzekerheid toelaten (RW). Het is niet zo dat je nu vanaf morgen je hele huidige risicomanagementproces moet omgooien. Een aantal van de 20 kenmerken van risicogestuurd werken helpt je al om je bestaande aanpak aan te passen of aan te scherpen, zodat omgaan met risico’s eenvoudiger, doeltreffender, goedkoper, sneller en zeker leuker wordt.

Risicogestuurd werken: gewoon doen!

De Amerikanen hebben een uitspraak die me wel aanspreekt: ‘It works by working on it.’ Deze uitspraak lijkt wel ontworpen voor risicogestuurd werken. Er gewoon mee aan de slag gaan is namelijk waar het om gaat. Vandaaruit beoordelen wat werkt, in die zin dat het je helpt om effectiever met risico’s om te gaan, en wat niet werkt. Als het werkt, ga er mee door. Zo niet, stuur dan bij. Het enige puntje is dat dit wel wat eisen stelt aan de organisatie. Hiervoor is namelijk flexibiliteit nodig, evenals de bereidheid om een keer een doodlopende weg in te slaan en daar van te leren. Een vooral openheid en onderling vertrouwen. Dit laatste om onzekerheden die doelen bedreigen (r)echt in de ogen te kijken. En ook om verschillen van inzicht met elkaar te kunnen bespreken. Dit alles om te durven kiezen: er wat aan doen, of het risico gewoon accepteren. Ook dat laatste is een onderdeel van risicogestuurd werken. Succes!

Bron: Martin van Staveren

Lees ook het boek van Martin van Staveren: Risicogestuurd werken in de praktijk.

Reageer op dit artikel