artikel

Kleinere ondernemer loopt grote risico’s

Procesmanagement

Een te laat betaalde factuur veroorzaakt renteverlies en een niet-betaalde factuur kan tot de ondergang van het bedrijf leiden. 

Nog steeds wordt te vaak gehoord dat het mkb-bedrijf minder hard wordt geraakt door de slecht betalende afnemer. Kleinere ondernemers menen hun klanten goed te kennen, zodat vertrouwd wordt op hun betalingsbelofte. De praktijk wijst uit dat juist die kleinere ondernemer grote risico’s loopt. Omdat kleinere bedrijven doorgaans steunen op een klein aantal klanten: als één klant dan niet betaalt, ontstaan er grote problemen. Een groter bedrijf loopt veel minder gevaar. Enkele niet-betalende klanten zullen het grotere bedrijf minder treffen dan dat van die kleinere ondernemer. Toch is die kleinere ondernemer zich niet altijd bewust van de debiteurenrisico’s.

Ruim 80 procent van alle startende en kleinere ondernemers blijkt niets te doen aan het vaststellen van de kredietwaardigheid van hun toekomstige en bestaande (of vaste) afnemers. Al gezegd is dat te vaak wordt vertrouwd op toezeggingen. Daarbij menen ondernemers dat debiteurenbeheer veel geld kost, terwijl de risico’s minimaal zijn. Het klopt niet: debiteurenbeheer kost niet veel en de risico’s zijn aanzienlijk. Bedenk dat er met een uitgekiend debiteurenbeleid ‘geld’ valt te verdienen. Daarbij hoeft zo’n beleid niet ingewikkeld te zijn, nóch tijdrovend. Waar het om gaat is risico’s overzichtelijk te maken en te houden. Zodat de ondernemer niet voor verrassingen komt te staan.
Vergeet niet dat een slecht betalende klant geld kost (renteverlies) en dat een niet-betalende klant eigenlijk een ongewenste klant is. De niet-betalende klant veroorzaakt verlies en kan het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Daarom richt debiteurenbeleid zich in eerste instantie op het ‘leren kennen van de klant’. Wie als leverancier niet weet met wie hij in zee gaat, begeeft zich op glad ijs.

Stel dat er geleverd wordt aan een niet-kredietwaardige afnemer, een afnemer die op het punt staat failliet te worden verklaard, of een afnemer die er een slechte betalingsmoraal op nahoudt. De gevolgen kunnen rampzalig zijn. Een bedrijfsinformatierapport kan inzicht geven in de kredietwaardigheid van de toekomstige afnemer. Ook leert zo’n rapport of de klant zijn facturen binnen de afgesproken termijn zal betalen. Blijkt uit het rapport dat er iets mis is met het bedrijf van de klant, dan kan de leverancier zich daarop instellen. Door betaling vooraf te eisen bijvoorbeeld, een betalingsregeling toe te staan, onder rembours te leveren of op basis van contante betaling bij aflevering van de bestelde goederen (pincode!). Een debiteurenbeleid leidt beslist niet tot omzetbeperking. Integendeel. Het is gericht op het in kaart brengen van de risico’s. Omdat ondernemen al moeilijk genoeg is…

In het pas verschenen boek Optimaliseer uw credit management wordt aangegeven waaruit een debiteurenbeleid zou kunnen bestaan.

 

 

 

Reageer op dit artikel