artikel

Bedrieglijk eenvoudig

Procesmanagement

‘Uw benadering van risicogestuurd werken klinkt heel logisch, maar… is dat wel zo simpel?’ Zo begon een mailtje van een lezer van het boek ‘Risicogestuurd werken in de praktijk’.

Interessante vraag, is iets wat logisch klink tegelijkertijd eenvoudig toe te passen? Hoewel de risicoprocesstappen en bijbehorende werkdefinities voor risicogestuurd werken in essentie eenvoudig zijn, blijkt de toepassing ervan in de praktijk inderdaad niet altijd simpel. Hebben we hier één van de vele paradoxen op het gebied van omgaan met risico’s te pakken?

Een sector
De betreffende mailer was werkzaam als kwaliteits- en laboratoriummanager bij een multinational in de chemische sector. Hij heeft daar gewerkt met allerlei soorten risicoanalyses en storingsanalyses, met namen als HAZOP en Root Cause Analysis. Het uitgangspunt was ‘meten is weten’, met heldere criteria en normen. Bij alle partijen werd dezelfde (risico)taal gesproken, binnen de bedrijven zelf, bij de leveranciers en klanten, en bij de regulerende overheden. Een enkel woord was voldoende om precies te begrijpen wat werd bedoeld.
Lees de hele blog van Martin van Staveren.

Reageer op dit artikel