artikel

Vijf succesfactoren voor het soepel doorlopen van een planstudiefase

Procesmanagement

De succesfactoren en de lessen van het project Marker Wadden.

Vijf succesfactoren voor het soepel doorlopen van een planstudiefase

Marker Wadden, het initiatief en droomproject waar Natuurmonumenten samen met Royal HaskoningDHV in voorbereiding al tijden aan werkt, is in de realisatiefase beland. De planfase is dus afgerond en snel zullen de eerste eilanden van de archipel gaan ontstaan. In de planfase zijn vele procedures, in samenhang met ontwerp, zoeken naar bekostiging en aanbesteding, doorlopen. Deze fase vergt in de regel veel inspanning en tijd.

Hoewel, als de juiste ingrediënten aanwezig zijn, dan kan er in de planfase juist drive en enthousiasme in een project ontstaan. De wil om verder te komen en door te pakken. Mensen gaan denken in mogelijkheden en kansen in plaats van de focus te hebben op risico’s en mogelijke ‘beren op de weg’. Er is sprake van ‘Gedeeld eigenaarschap’ dat de maatschappelijke veranderopgaven niet langer vanuit het perspectief van individuele organisaties benadert, maar het gezamenlijke samenwerkingsproces centraal stelt. Bij het project Marker Wadden heb ik mogen ervaren dat als de juiste ingrediënten aanwezig zijn, er heel veel mogelijk is.

Marker Wadden
Wat waren de succesfactoren en welke lessen zijn geleerd? Naar mijn mening zijn de volgende vijf punten cruciaal bij het soepel doorlopen van een planstudiefase:

1. Een wenkend perspectief verbindt positief
Gaan voor een mooi doel met aangrijpingspunten voor velen waardoor veel mensen en organisaties er enthousiast voor kunnen worden helpt enorm om vooruit te komen. De scope van het project is zo ingericht dat deze zich leent voor verdere ontwikkeling.

2. Samenwerken vanuit vertrouwen werkt stimulerend
Door een open houding en samenwerking is gezocht naar positieve krachten, naar mogelijkheden. Belangrijk daarbij is – zonder naïef te zijn – te werken vanuit vertrouwen.

3. Scherp zijn op de essentie
In een sfeer van ambitie en een goede samenwerking is er ook ruimte om elkaar de lastige vragen te stellen, om zo inhoud en proces telkens weer positief kritisch te toetsen aan de doelstellingen.

4. Synergie in korte rondes werkt versnellend
De werkwijze om van grof naar fijn te werken, parallel op alle thema’s in korte slagen, geeft echte integratie van aspecten, belangen en inzichten.

5. Een goed team
Van belang is dat de sleutelspelers doordrongen zijn van de mentaliteit om zich op de ambitie te blijven richten, te zoeken naar vertrouwenwekkend handelen bij partners, zich de vraag te blijven stellen wat de essentie is.

In het oktobernummer van het vakblad Toets wordt uitgebreid ingegaan op bovenstaande punten.

Auteur: Paul Eijssen, strategisch adviseur effectstudies en projectleider bij Royal HaskoningDHV, werkzaam voor Marker Wadden.

Reageer op dit artikel