artikel

Lean leiderschap blijkt cruciaal

Procesmanagement

Veel managers en teams hebben moeite om continu te blijven verbeteren. Lean leiderschap blijkt nodig voor betere teamprestaties.

Managers met bepaalde gedragskenmerken creëren een productievere teamcultuur. Als lean-leiders het goede voorbeeld geven in hun gedrag en de juiste randvoorwaarden scheppen, wordt continue prestatieverbetering binnen een team niet alleen mogelijk maar ook menselijk.
Recent onderzoek van de Universiteit Twente laat zien dat er bij het toepassen van lean typisch meer aandacht nodig is voor gedragsontwikkeling van zowel medewerkers als leidinggevenden. Lees verder.

Reageer op dit artikel