artikel

Program Canvas: Heldere handleiding voor programma-functionarissen

Procesmanagement

Een programma is een werkvorm gericht op tijdelijk samenwerken aan complexe strategische doelen. Programma’s hebben betrekking op verbeteringen, veranderingen of vernieuwingen die van strategisch belang zijn voor de organisatie.

Program Canvas: Heldere handleiding voor programma-functionarissen
Program Canvas is een must voor programmamanagers

Een programma bestaat meestal uit meerdere projecten. De omvang en complexiteit ervan leidt nogal eens tot omvangrijke beschrijvingen. Die kunnen er gemakkelijk voor zorgen dat vrijwel niemand meer door de bomen het bos ziet.

Programmamanagers hebben daarom behoefte om snel tot de kern van hun programma te komen. Ze willen daar samen met hun team een aantrekkelijk verhaal over maken, en dat uitdragen.

Eenvoudig hulpmiddel qua inhoud en proces
Het Program Canvas is een eenvoudig hulpmiddel om daar samen vorm aan te geven. Zowel de inhoud: opgave, ambitie, doelen en inspanningen, als het proces. Organisatie, belanghebbenden, kansen en bedreigingen worden uitgewerkt in een A3-schema.

Programmamanager, opdrachtgever, programmateam en belanghebbenden vullen in intensieve interactie dit schema in. De beperkte vorm staat garant voor een beknopte weergave van de essenties van het programma.

Invulschema ontworpen met 16 vakken
Analoog aan de Gouden Cirkel van Simon Sinek en verder geholpen door het Business Model Canvas van Osterwalder en Pigneur hebben de auteurs een invulschema met zestien vakken ontworpen. Dat geeft antwoord op het waartoe, hoe en wat van het programma, aangevuld met wat niet, wie, waarmee en waarbinnen. Ieder vak lichten de auteurs toe.

Daarnaast gaan zij in op hoe je een canvas kunt maken. En op welke manieren je dit hulpmiddel kunt gebruiken. Vervolgens tonen zij een aantal voorbeelden van canvassen om het praktisch nut te onderstrepen.

Voor lezers die meer diepgang willen, is er het online boek Werken aan programma’s. Dit vatten de auteurs in een hoofdstuk samen. Tot slot laten zij de context van het Program Canvas zien: Managing Succesful Programmes, The Standard for Program Management en Programmatisch Creëren passeren daarbij de revue.

Het Program Canvas is een heldere en mooi vormgegeven handleiding voor programmafunctionarissen. Ze kunnen de essentie van hun programma, en de samenhang daarbinnen, kort en bondig duiden.

Door: Nico Jong, senior adviseur Communicatieonderzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reageer op dit artikel