artikel

Zo stel je een topteam samen

Procesmanagement

Een van de redenen waarom veel teams falen, is dat ze vanaf het begin gedoemd zijn te mislukken. Zoals we al eerder hebben vermeld is er de laatste vijftien jaar veel onderzoek gedaan naar de dynamiek van teams. Hoe stel je teams samen, hoe moeten ze werken, welke typen mensen moeten worden aangesteld en hoe moeten de leden van het team met elkaar omgaan tijdens de levenscyclus van het team.

Zo stel je een topteam samen
Er zijn vier essentiele zaken waar teamsamenstellers op moeten letten

Helaas zijn de resultaten van deze onderzoeken zelden op systematische wijze in de praktijk toegepast, zeker niet in combinatie met elkaar. Toch zijn er vier essentiele zaken waar teamsamenstellers op moeten letten:

 • Diversiteit
  Kijk verder dan oppervlakkige verschillen zoals ras en geslacht, maar let in plaats daarvan op echte verschillen in cultuur, levenservaring, vaardigheden en denkprocessen. Zolang de leden een teamcultuur kunnen opbouwen waarbij ze kunnen blijven samenwerken geldt: hoe groter de verscheidenheid van deze kwaliteiten, des te groter de kans dat het team succesvol zal zijn.
 • Nabijheid
  Teams werken beter als de leden dichter bij elkaar zijn. Dat geldt zelfs in het tijdperk van virtuele teams. Dus als je teamleden niet in dezelfde ruimte kunnen zijn, zoek dan naar communicatiemiddelen om dat gat te dichten.
 • Omvang
  Groter is niet altijd beter. Meestal zijn grotere teams zelfs slechter. Maak het team zo klein mogelijk voor de taak die moet worden uitgevoerd en selecteer de mensen die passen bij die teamgrootte, of kies voor een teamomvang die niet veel groter is.
 • Hierarchie
  M
  anagementlagen verhogen de effectiviteit, maar niet altijd de productiviteit. Hou het aantal managers in het team zo klein mogelijk met zo min mogelijk controlelagen. De beste teams hebben weinig leiders en een platte organisatiestructuur. Vermijdt functietitels.

Geen vrienden in het topteam

Zorg er ten slotte voor dat je weerstand biedt aan de wens van teamleden om hun vrienden in het team op te nemen. Zelfs als die vrienden getalenteerd zijn, zal hun aanwezigheid bijna onvermijdelijk de diversiteit van het team verminderen.

Bij het selecteren van een teamleider zoek je naar iemand die in het recente verleden deel heeft uitgemaakt van een succesvol en gezond team. Je kunt ook kiezen voor een bewezen leider die net een ‘succesvolle mislukking’achter de rug heeft. En hoewel het een goede keuze lijkt, moet je niet toestaan dat de teamleider zijn of haar eigen team samenstelt, want die keuzes zullen bijna altijd zorgen voor een gebrek aan diversiteit. Diversiteit is nodig om een team boven zichzelf te laten uitstijgen.

De tweede man in het team zou indien mogelijk ook afkomstig moeten zijn uit een ander succesvol team. Selecteer iemand die beschikt over goede handelingsvaardigheden, ook al is hij inhoudelijk gezien geen expert.

Het is belangrijk dat hij de voortgang bijhoudt, het ‘geheugen’ van het team vormt, de contactpersoon is tussen alle andere teamleden en het onofficiele aanspreekpunt voor de buitenwereld. Bouw je team op deze manier op en maak je klaar om ze aan te sporen.

Door: Michael S. Malone, Rich Karlgaard

Team_Genius_130x180Het boek: Team Genius
Met levendige voorbeelden en recent wetenschappelijk onderzoek toont Team Genius managers en bestuurders dat het plannen, ontwerpen en managen van sterke teams niet langer speculatie hoeft te zijn. Het boek geeft concrete oplossingen voor essentiële vragen die het verschil maken tussen succes en vergetelheid. Hoe je middelmatige teams in topteams verandert. Hoe je herkent welk team aan het einde van zijn levensloop zit. Hoe je een vervangend team samenstelt zonder tijdsverlies of gekneusde ego’s. En hoe je de juiste grootte van een team bepaalt.

Topteam in 1 dag

Reageer op dit artikel