artikel

Agile managementprocessen bouwen

Procesmanagement

Goede reguliere managementprocessen helpen een bedrijf om de strategie uit te voeren en capaciteiten te benutten. In snel veranderende omgevingen hebben bedrijven ook agile managementprocessen nodig.

Agile managementprocessen bouwen

Organizational agility is feitelijk gewoon een routine – een routine die continue verandering mogelijk én winstgevend maakt. Een essentieel kenmerk van agility is herhaalbaarheid: de agile organisatie weet zich dankzij haar agile managementprocessen steeds opnieuw aan te passen. Agility – lees: sommige processen op verandering inrichten – is alleen mogelijk als alle managementprocessen goed ontworpen zijn.

Flexibiliteit en snelheid
Dat concluderen Christopher G. Worley (NEOMA Business School, Reims), consultant Thomas Williams en Edward E. Lawler III (Center of Effective Organizations van de University of Southern California, LA). Zij deden onderzoek naar de performancedata (1980-2012) van ’s werelds grootste beursgenoteerde ondernemingen uit 22 bedrijfstakken. Maar pas op: lang niet alle processen hoeven agile te zijn. Processen in het domein van productie en levering bijvoorbeeld, moeten gewoonlijk vooral buitengewoon betrouwbaar zijn (met geïncorporeerde tools voor continue verbetering, zoals Six Sigma), niet agile.

Agile managementprocessen hebben twee belangrijke kenmerken: flexibiliteit en snelheid. Flexibiliteit houdt in dat je effectief kunt opereren zonder gebonden te zijn aan een rigide serie stappen. Flexibilisering is dus wat anders dan eenvoudige procesverbeteringen: je moet helder inzicht hebben in wat het proces moet doen, en vrijheid om het proces naar behoefte aan te passen. Snelheid betekent dat je de procescyclustijden kunt laten aansluiten op het tempo van omgevings- en businessveranderingen.

Dat impliceert onder meer dat er geen vooraf bepaalde tijdskaders zijn – zoals bij traditionele managementprocessen het geval is (die performancedoelen hebben voor een vooraf gedefinieerde periode, bijvoorbeeld een jaar).  Snelheid wordt ook bevorderd door procesmatige eenvoud en transparantie van informatie. De grondgedachte is helder: zonder flexibiliteit focussen medewerkers op achterhaalde doelen en budgetten, in plaats van dat ze de juiste dingen op het juiste moment doen.

Bron: MIT Sloan Management Review

Door: Eduard Kerkman – redacteur Management Executive

Eerdere relevante berichten:

Reageer op dit artikel