artikel

De veertien punten van Deming

Procesmanagement

W. Edwards Deming was een statisticus die vanaf de jaren dertig actief was en zich begin jaren vijftig vooral bezighield met het doceren van statistische procesbeheersing in Japan. De PDCA-cyclus vormt één van de onderdelen van zijn leer, vervat in de ‘veertien punten van Deming’. Deming was een groot voorstander van de statistische procesbeheersing met als doel kwaliteit en productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Daarnaast benadrukte hij het belang van een hechte en continue samenwerking met leveranciers.

De veertien punten van Deming
PDCA-cirkel of Deming-cirkel
 1. Zorg, met een plan om concurrerend te worden en zakelijk te overleven, voor een constante doelstelling die moet leiden tot verbetering van producten en diensten. Bepaal aan wie het topmanagement verantwoording verschuldigd is.
 2. Aanvaard de nieuwe filosofie ‘wij leven in een nieuw economisch tijdvak’. Wij kunnen niet langer genoegen nemen met de algemeen gangbare niveaus van vertragingen, vergissingen, foutieve materialen en ontoereikend vakmanschap.
 3. Zorg dat u niet meer van massale controles afhankelijk bent. Eis daarentegen het statistische bewijs dat kwaliteit ‘ingebouwd’ is, zodat de noodzaak van controle op grote hoeveelheden vervalt. Managers belast met de inkoop hebben een nieuwe taak en moeten deze leren.
 4. Maak  een  eind  aan  de  praktijk  van  het  zakendoen  op  basis  van  het  prijskaartje. Vertrouw daarentegen op veelzeggende kwaliteitsmetingen in combinatie met de prijs. Sluit de leveranciers uit die er niet in slagen het statistische bewijs van hun kwaliteit te leveren.
 5. Weet  waar  de  problemen  zich  voordoen.  Het  is  de  taak  van  het  management voortdurend aan het systeem te werken (ontwerp, inkomende materialen, materiaalsamenstelling, onderhoud, verbetering van machines, vorming, toezicht, bijscholing).
 6. Pas moderne methoden toe bij de vorming van te verrichten taken.
 7. Stel regels op voor het toezicht op productiemedewerkers volgens moderne methoden. De verantwoordelijkheid van de groepsleiders voor louter aantallen moet veranderd worden in die voor kwaliteit. Kwaliteitsverbetering leidt automatisch tot productiviteitsverhoging. Het management moet bereid zijn om onmiddellijk te reageren op door groepsleiders opgestelde rapporten die betrekking hebben op belemmeringen zoals fouten uit voorgaande processtappen, niet onderhouden machines, slecht gereedschap en onduidelijke werkvoorschriften.
 8. Ban  angst  uit,  zodat  iedereen  op  doeltreffende  wijze  voor  de  onderneming  kan werken.
 9. Breek  de  barrières  tussen  afdelingen  af.  Medewerkers  verantwoordelijk  voor  research, ontwerp, verkoop en productie moeten als een team samenwerken zodat zij  bedacht  zijn  op  productieproblemen  waartoe  de  verschillende  materialen  en specificaties aanleiding kunnen geven.
 10. Maak een eind aan in aantallen uitgedrukte doelstellingen, aanplakbiljetten en leu-
  zen voor de werknemers die om nieuwe productiviteitsniveaus vragen zonder de
  methoden aan te reiken.
 11. Verwijder arbeidsnormen die te behalen aantallen voorschrijven.
 12. Ruim de belemmeringen op die staan tussen de uurloner en het recht dat hij heeft om trots te zijn op zijn vakmanschap.
 13. Zet een gedegen opleidings- en bijscholingsprogramma op.
 14. Schep in het topmanagement een structuur waardoor deze dertien punten dagelijks worden benadrukt

Door: Teun Hardjono en Renco Bakker, auteurs van Management van Processen

Het boek: Management van Processen
Management van processen is een nuttig en praktisch boek voor iedereen die zich in het fenomeen van processen wil verdiepen. Bijvoorbeeld om algemene bedrijfskundige kennis te vergaren, om zich kwaliteitsmanagement eigen te maken of om beter te begrijpen wat procesmanagement inhoudt.

Reageer op dit artikel