artikel

Draaiboek voor goed mentorschap

Procesmanagement

Goed mentorschap lijkt meer op de relatie tussen ouders en een volwassen kind dan op die tussen een baas en een ondergeschikte.

Draaiboek voor goed mentorschap

Medisch wetenschappers Vineet Chopra en Sanjay Saint (beiden University of Michigan) verbaasden zich erover dat er zo weinig richtlijnen zijn voor hoe je een goede mentor wordt. Ze stelden op basis van hun eigen ervaringen een handleiding op, die losstaat van vakgebieden en ook bruikbaar is in bedrijfsomgevingen. De kern: wederzijds respect, vertrouwen, gedeelde waarden, en goede communicatie. Het komt hierop neer.

Kies je mentee zorgvuldig

Met een verkeerde mentee in zee gaan is pijnlijk, alleen al vanwege de verloren tijd. Rode vlaggen: een mentee die verwacht dat jij de relatie in stand houdt, of die dingen op zijn eigen manier wil doen. Je mentee moet nieuwsgierig, georganiseerd, efficiënt, verantwoordelijk en betrokken zijn. Tip: test het. Vraag een kandidaat bijvoorbeeld een presentatie over zijn interessegebied te geven, met strakke deadline. Het geeft je een beeld van zijn denkproces, communicatievaardigheden en commitment.

Ga voor een team van mentoren

Weinigen van ons hebben alle tijd en de volle breedte van expertise om als solomentor te kunnen fungeren. Ga voor een team van mentoren, geselecteerd op hun uiteenlopende kennis. Stel een primaire mentor als eerste contactpersoon, die morele, carrièrematige en organisatorische ondersteuning biedt.

Organiseer het mentorschap strak

Expliciteer in een vroeg stadium wat je van elkaar verwacht. Zorg voor reguliere communicatiemomenten en maak duidelijk dat accountability een feit is, geen optie.

Vermijd problemen of los ze op

Erken dat misverstanden en onenigheid onvermijdelijk zijn en dat je als mentor verantwoordelijk bent voor het oplossen van problemen. Grijp vroeg in, wees open, en vraag dat ook van de mentee.

Bezondig je niet aan machtsmisbruik

Kijk in de spiegel en check of je je schuldig maakt aan het volgende:

  • Je ideeën van je mentee toe-eigenen of met de eer gaan strijken
  • Je mentee dwingen om aan je eigen projecten te werken in plaats van hem zijn eigen werk te laten ontwikkelen
  • Je mentee onderwerpen aan jouw tijdschema, en zijn ontwikkeling vertragen door hem lang te laten wachten op jouw feedback
  • Je mentee tegenwerken bij het zoeken van meer mentoren, die zijn leerervaring kunnen verbreden

De ‘ROI’ van goed mentorschap is drievoudig: je bewijst jezelf, je mentee en je organisatie een dienst, door de kennis die jij hebt opgebouwd door te geven aan de volgende generatie.

Bron: Harvard Business Review

Door: Yvonne Halink

Reageer op dit artikel