artikel

Hoe procesvolwassen is Nederland? Doe mee met de enquête!

Procesmanagement

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een onderzoek onder professionals in procesmanagement in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op het gedachtegoed ‘Horizontaal Organiseren’. Hoe procesgericht is uw organisatie en hoe horizontaal wordt er bestuurd? Deelnemers aan de enquête ontvangen een persoonlijk score-overzicht met een vergelijking tussen de eigen organisatie en de rest van Nederland.

Hoe procesvolwassen is Nederland? Doe mee met de enquête!

Doet u mee?

De belofte van procesmanagement

Werkprocessen zijn patronen van activiteiten, uit te voeren om producten en diensten tot stand te brengen. Organisaties die geen aandacht hebben voor deze patronen, kennen doorgaans lange doorlooptijden, hoge kostprijs door veel herstelwerk en verspilling en willekeurige kwaliteit.

Processen onder controle krijgen (managen) betekent deze patronen identificeren, doorlichten, verbeteren, besturen, beheersen, innoveren en vernieuwen. Hierdoor stijgen productiviteit, kwaliteit en klant- en medewerkertevredenheid. Kosten zullen dalen en doorlooptijden worden korter.

Horizontaal organiseren

Processen écht onder controle krijgen gaat een paar spaden dieper dan een aantal procesherontwerpprojecten organiseren of medewerkers opleiden tot Lean Belt. Het is dan nodig om de structuur en de cultuur volledig te richten op facilitering van procesmanagement.

Het vereist een zorgvuldige heroverweging van een aantal structuur- en cultuurelementen, zodat de organisatieprestaties vanuit alle perspectieven in balans zijn. Dit proces van analyse en organisatieontwikkeling noemen wij horizontaal organiseren.

Doe mee met het onderzoek

Hoe horizontaal wordt binnen úw organisatie gedacht en samengewerkt? Hoe procesgericht is uw organisatie en hoe horizontaal wordt er bestuurd? Om hier achter te komen hebben SIGMA, BPM Consult en De Analysefabriek gezamenlijk een enquête ontwikkeld.

Doe samen met uw collega procesmanagers uit bedrijven in heel Nederland mee aan dit actuele onderzoek!

Tijdens het 12e Jaarcongres Procesmanagement op 23 november 2017 worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd door de auteurs van het boek Horizontaal Organiseren: Renco Bakker en Teun Hardjono.

Bonus voor deelnemers aan het onderzoek

Wilt u weten hoe Horizontaal uw organisatie is in vergelijking met de rest van Nederland?
Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk scoreoverzicht waarin de vergelijking staat tussen hun eigen organisatie en de rest van Nederland.

Vul hier de enquête in 

De vragenlijst bestaat uit 20 vragen en kost maximaal 5 minuten van uw tijd.

Het onderzoek ‘Hoe procesvolwassen is Nederland?’ is een initiatief van SIGMA, BPM Consult en De Analysefabriek.

Reageer op dit artikel