artikel

Het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma

Procesmanagement

Organisaties die Lean werken spreken vaak ook over Lean Six Sigma (LSS). LSS is een verbeteraanpak waarbij op een gestructureerde manier verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd, geanalyseerd en verbeteringen worden geïmplementeerd.

Het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma

Het is een combinatie van continu verbeteren en de instrumenten van Lean met de projectmatige aanpak en (statistische) analysetechnieken van Six Sigma. Dit betekent in onze visie dat er veel aandacht is voor het halen van verspillingen uit processen, het in kleine stappen continu verbeteren en de bijbehorende mindset, houding en het gedrag van medewerkers. En dit betekent dat er beperkte(re) aandacht is voor statistische analyses en het reduceren van variatie in processen.

Lean is in onze visie laagdrempeliger dan Six Sigma en daardoor toegankelijker voor medewerkers. Weliswaar wordt Six Sigma in een latere fase vaak toegevoegd wanneer onderbouwing voor het implementeren van veranderingen belangrijk wordt. Een belangrijk verschil is daarnaast dat vanuit Six Sigma wordt gewerkt met een strakke projectstructuur (DMAIC) en dat Six Sigma een projectmatige insteek
kent, terwijl Lean meer wordt beschouwd als een filosofie en ‘way of life’ die vooral uitgaat van ‘logisch nadenken’ (‘boeren verstand’). De DMAIC kan een nuttige aanvulling zijn op Lean wanneer complexe problemen moeten worden geïdentificeerd en opgelost die vragen om een analyse op basis van feiten en/of statistische analyses.

Bij de DMAIC worden vijf fasen doorlopen:

 1. define-fase
  waarin het probleem wordt gedefinieerd, het verbeterproject wordt afgebakend, een stakeholder– en risicoanalyse plaatsvinden en een beknopt projectplan wordt opgeleverd;
 2. measure-fase
  waarin inzicht wordt gegeven in het probleem of het proces, er een 0-meting wordt uitgevoerd en belangrijke procesinformatie wordt verzameld;
 3. analyse-fase
  waarin de belangrijkste oorzaken worden geïdentificeerd voor het oplossen van het probleem;
 4. improve-fase
  waarin de verbetermaatregelen worden bedacht en uitgetest aarna middels een 1-meting wordt nagegaan wat het effect is van de verbetermaatregelen. Hierna kan worden besloten om de verbetermaatregel te implementeren;
 5. control-fase
  waarin het verankeren van de verbeteringen voor de lange termijn centraal staat.

Bron: Lean: van hype naar verbetercultuur

Door: Daniel Niezink, Manon Diepenmaat, Paul van Tiel en Erik Ruijters

Reageer op dit artikel