artikel

ERP-software voor de zakelijke dienstverlening

Procesmanagement

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening zijn zeer divers. Van financiële experts tot aan callcenters maar ook consultancybureaus en advocatenkantoren, ze vallen allemaal onder deze noemer. Ondanks de uiteenlopende werkzaamheden hebben al deze bedrijven gemeen dat er grote winst te behalen valt bij het automatiseren van de werkprocessen.

ERP-software voor de zakelijke dienstverlening

Denk hierbij aan administratieve taken, het beheren van projecten en het maken van analyses.

Om zo min mogelijk tijd te besteden aan deze niet-factureerbare werkzaamheden is er ERP-software voor de zakelijke dienstverlening ontwikkeld.

Projectmanagement

Vrijwel elke ERP-software voor de zakelijke dienstverlening beschikt over functionaliteiten voor projectmanagement. Een belangrijke daarvan is project forecasting, waarmee een voorspelling wordt gemaakt van de uren, omzet en winst van een project.

Met behulp van een planningstool ia het mogelijk aankomende en lopende projecten real-time te monitoren. Door middel van digitale tijdsregistratie worden gewerkte uren direct verwerkt in de planning en is er altijd inzicht in de voortgang van een project. Hierdoor is snel bijsturen mogelijk als een project vertraging oploopt. Met een koppeling naar de administratie worden gemaakte uren eenvoudig geboekt op het project.

Capaciteitsplanning

Het optimaliseren van de bezettingsgraad is een belangrijke factor bij het verhogen van de omzet en winst. Door de beschikbaarheid en de projecten naast elkaar te leggen kan de software een optimale planning maken.

Er wordt gekeken naar de beschikbaarheid van de medewerkers, binnen welke divisie zij zich bevinden en in welke discipline ze zijn gespecialiseerd. Met ERP-software is het mogelijk de juiste mensen aan een project toe te wijzen om zo de bezettingsgraad te optimaliseren.

Factureren

Het automatiseren van facturatie binnen het bedrijf is zeer eenvoudig en levert direct tijd en dus winst op. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan per medewerker, functie of project een tarief ingevoerd worden.

Wanneer een urenstaat wordt ingevoerd rekent deze de gemaakte prijsafspraken automatisch door en stuurt deze door naar de klant. Zo worden er geen fouten gemaakt bij het overnemen van gegevens en wordt er exact gefactureerd wat er met de klant is afgesproken.

HRM

ERP-software die zich richt op projectmatige organisaties beschikt vaak over de mogelijkheid om personeelszaken te regelen. Hierin worden onder andere ziekte- en verlofdagen opgenomen waar men in de planning rekening moet houden. Het systeem heeft daarnaast vaak functionaliteiten voor performance management en trainingen.

Eventuele trainingen en certificaten worden aan een medewerker gekoppeld. Bij het inplannen van een medewerker voor een gecertificeerde taak checkt het systeem direct of zij voldoen aan de juiste certificering.

CRM

Customer relationship management is het opbouwen en onderhouden van klantrelaties. Afdelingen als marketing, sales of de klantenservice hebben iedere dag te maken met (potentiële) klanten en CRM software biedt daarbij de nodige ondersteuning. Het systeem helpt bij het behouden van huidige klanten maar ook bij het vinden van nieuwe.

De gegevens van de klanten kunnen worden geanalyseerd om zo gerichtere marketingcampagnes uit te voeren en om de cross- en upselling te verbeteren.

ERP-software voor de zakelijke dienstverlening

Voor meer informatie over de mogelijkheden van ERP-software voor de zakelijke dienstverlening, als men wil weten waar op gelet moet worden bij een keuze voor een ERP-leverancier of als men benieuwd is wat een ERP-systeem in het specifieke geval kost, kan gekeken worden op ERP-Overzicht 

Dit artikel is gesponsord door ERP Overzicht.nl

Reageer op dit artikel