artikel

De Agile Program Increment (PI) Planning

Procesmanagement

De praktijk laat zien dat coördinatie en afstemming cruciaal zijn bij het werken met veel agile teams die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Een belangrijk hulpmiddel is om deze afstemming en coördinatie met alle teams, alle teamleden en alle overige belanghebbenden
te organiseren in één grote gezamenlijke planningsbijeenkomst.

De Agile Program Increment (PI) Planning

Een van de concrete practices hiervoor komt uit het Scaled Agile Framework (SAFe): de Program Increment (PI) Planning.

De afhankelijkheden tussen teams en hun omgeving worden daarin afgestemd. Hierdoor is tijdens de sprints zelf veel minder sprake van ad-hoccoördinatie en verstoring. Daarnaast wordt het plan tijdens de PI Planning afgestemd met de belanghebbenden, waardoor veel duidelijker is aan welke doelen wordt gewerkt.

Daarbovenop versterkt een PI Planning het eigenaarschap van alle teams gezamenlijk; ze hebben het plan tenslotte samen gemaakt. Een PI Planning is geslaagd als de uitkomst bestaat uit:

  • SMART teamdoelen waaraan businesswaarde toegekend wordt door de belanghebbenden en geaggregeerde programmadoelen voor de hele Agile Release Train (ART).
  • Een programmabord met de te leveren features, belangrijke mijlpalen en afhankelijkheden (zowel binnen de ART als daarbuiten). Dit programmabord wordt door de teams zelf gemaakt en bijgehouden.
  • Commitment van zowel de agile teams (in de ART) als de belanghebbenden op de doelen en het gezamenlijke plan.

PI Planning biedt rust en duidelijkheid

Een PI Planning wordt gehouden met een groot aantal deelnemers en is dus best een kostbare investering. Deze bijeenkomst is echter een krachtig hulpmiddel om in korte tijd verbeteringen aan te brengen in de samenwerking tussen een groot aantal agile teams en belanghebbenden. De uitkomst van de PI Planning is een plan op hoofdlijnen waaraan zowel de teams als de belanghebbenden zich committeren. Dat biedt rust en duidelijkheid voor de periode waarvoor gepland wordt.

Bron: Agile

Door: Rini van Solingen

Reageer op dit artikel