artikel

Het Procesrelatiediagram

Procesmanagement

Een procesrelatiediagram is een totaaloverzicht van de processtromen tussen klant, organisatie en leveranciers. Het laat zien hoe het globale proces loopt van leverancier via de ‘productie’ tot aan de klant. Ook is de onderlinge relatie tussen de processen verduidelijkt middels verbindingen. Ook kunnen hier op globaal niveau feedback loops worden aangegeven.

Het Procesrelatiediagram

In het procesrelatiediagram kunnen onder meer stromen van personeel, informatie, materialen en materieel in beeld worden gebracht.

Synoniemen van het procesrelatiediagram

  • Systems (horizontal) view of an organization
  • Relationship map

Hoe gebruik je het?

  • Het model loopt van links naar rechts (van leverancier tot klant).
  • Op de pijlen tussen de processen wordt aangegeven wat de input en output is.

Wanneer er feedback loops zijn (als bijvoorbeeld een product niet aan de eisen voldoet), wordt deze ook in het model weergegeven.

Conventies en Symbolen

Procesmanagement Modellenboek

Mogelijke toevoegingen

  • In dit schema worden ook logistieke en informatiestromen opgenomen. Dit levert de basis op voor de logistieke schema’s die in hoofdstuk 11 van het Procesmanagement Modellenboek zijn opgenomen.
  • Ook kan nader ingezoomd worden op klantinteractiemomenten.
  • Het schema kan opgesteld worden voor de organisatie als geheel, maar ook voor een specifiek proces of een specifieke afdeling.

Voorbeeld van een ingevuld procesrelatiediagram

Ingevuld procesrelatiediagram

Ingevuld procesrelatiediagram

Bron: Procesmanagement Modellenboek

Door: Renco Bakker, Willem Spronk, Rienke Labeur

Reageer op dit artikel