artikel

Kantoorwerker wil wel, maar kan niet altijd

Projectmanagement

'Give us the tools and we´ll do the job.' Dat is de korte conclusie van een onderzoek naar de werkbeleving bij 1005 Nederlandse kantoorwerkers door Mindjet. 60 Procent wil helpen om het bedrijf waar hij of zij werkt zo succesvol mogelijk te maken. Maar ze hebben niet genoeg tijd, en niet genoeg middelen. Dus een andere, betere werkwijze is welkom.

Kantoorwerker wil wel, maar kan niet altijd

Knelpunten
De grootste hindernis die Nederlandse kantoormedewerkers ervaren tijdens hun werk is dat ze eenvoudig te veel werk hebben (zegt 22 procent). Andere vaak genoemde knelpunten zijn: niet beschikken over de juiste middelen (19 procent) en inefficiënte communicatie (17 procent).

Andere werkwijze
Niet voldoende tijd hebben is voor bijna de helft (47 procent) geen aanleiding om anders te gaan werken. Toch denkt een ruime meerderheid van 57 procent positief over een verandering in werkwijze als hij of zij er voordeel uit kan halen. Een op de vijf werknemers geeft aan niet de juiste middelen te hebben om zo goed mogelijk werk te leveren. Een groot aantal directeuren en ceo's (41 procent) die aan het onderzoek hebben deelgenomen, heeft dit opgemerkt en is van mening dat ze de werkwijze moeten aanpassen om succesvoller te zijn. Dertig procent van de werknemers is het hier mee eens. De meerderheid is bereid een verandering aan te gaan en wil er ook tijd voor maken.

Mindmapping
Frank Reinelt, regional manager Noord Europa en emerging markets van Mindjet, dat focust op het helpen van bedrijven ideeën te genereren en slimmer samen te werken reageert: 'Ons onderzoek zegt dat te veel werk, het ontbreken van juiste middelen en inefficiënte communicatie de grootste hindernissen zijn voor de Nederlandse kantoor medewerker en samen met de economische situatie is het niet verrassend dat veel bedrijven hun doelen niet halen. Juist nu lijkt het essentieel voor bedrijven om deze problemen aan te pakken en te bedenken hoe zij medewerkers kunnen inspireren efficiënter en slimmer te werken om zo succesvoller te zijn. Mindmapping kan daar een bijdrage aan leveren'.

Steun en middelen
Tim Ohlenburg, Senior Economic Centrum voor Economics en Business Research, reageert op de Nederlandse bedrijfsprestaties van het afgelopen jaar. 'Door de economische omstandigheden moeten Nederlandse bedrijven efficiënter werken. Gelukkig krijgen ze daarbij de steun van hun werknemers, blijkt uit het onderzoek van Mindjet, producent van collaborative work managementsoftware. Bedrijven moeten echter hun medewerkers wel van de juiste middelen voorzien om dat te bewerkstelligen'.
Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat medewerkers bereid zijn om te veranderen en zo hun organisatie succesvoller te maken. In tijden van crisis is daarbij ondersteuning in innovatie- en projectmanagement gewenst.

Bron: Over Het Nieuwe Werken,  ANP.

Boekentips
Handboek Strategisch OmgevingsManagement
Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen
Team op vleugels.

Reageer op dit artikel