artikel

Toptien trends in projectmanagement 2013

Projectmanagement

ConQuastor destilleerde uit eigen onderzoek tien trends voor project-, programma- en portfoliomanagers om dit jaar speciaal aandacht aan te schenken.

Die tien trends zijn:

1. Projectportfoliomanagement wordt nog belangrijker om schaarse resources te beheersen
Focus op projecten met de grootste toegevoegde waarde en die bijdragen aan de bedrijfsstrategie. Aandacht voor beheersing van de totale projectportfolio in plaats van beheersing van losse projecten. Een integrale benadering kan volgens onderzoek van Gartner tot wel 30 procent aan besparingen opleveren.

2. Betere projectgovernance bij de Rijksoverheid door centrale en versterkte rol CIO
Door toenemende bezuinigingen bij de overheid is er meer aandacht voor interdepartementaal project governance. De regiefunctie van de CIO wordt sterker en dominanter.

3. Sterke focus op daadwerkelijke realisatie van benefits
Beloofde benefits worden niet gerealiseerd ondanks in control zijn tijdens het project. Benefit management moet tijdens het project continu waarborgen dat integrale resultaten worden behaald.

4. Centrale projectmanagementorganisaties moeten meerwaarde bewijzen
De afgelopen jaren zijn veel centrale projectmanagementorganisaties ingericht. Als deze alleen rapporteren en niet interpreteren, hebben ze geen toegevoegde waarde meer en zal de projectmanager weer verantwoordelijk worden voor taken die waren uitbesteed aan de centrale projectmanagementorganisatie.

5. Vak projectcontrol professionaliseert
De projectcontroller wordt een gelijkwaardige en onafhankelijke sparringpartner van de project manager en het management.

6. Juridische aspecten belangrijker
Steeds meer risico's worden bij (externe) opdrachtnemers gelegd. Het definiëren van voorwaarden, uitgangspunten, op te leveren resultaten en juridische gevolgen in de contractfase worden belangrijker.

7. Integrale aanpak projectbeheersing
Door middel van een integrerende managementstructuur (work-breakdown-structure) en een integraal stuurmechanisme (risicomanagement) kunnen processen die zich richten op het beheersen van tijd, geld, kwaliteit en de projectorganisatie niet afzonderlijk maar in samenhang met elkaar worden beheerst.

8. Meer werken volgens grote standaarden
Standaarden als Prince2, MSP, MoP enzovoort hebben zich bewezen en hebben de voorkeur boven zelf opnieuw het wiel uitvinden. Bovendien laten steeds meer medewerkers zich certificeren op deze standaarden om hun marktwaarde te verhogen. Er is dus ook meer kennis beschikbaar.

9. Meer werken volgens Agile-methoden (met name ‘scrum')
Organisaties zullen vaker kiezen voor ‘agile-methoden' (flexibel beheer): in korte, afgebakende periodes snel resultaat opleveren en eerder bijsturen. Zoeken naar balans tussen klassieke methoden en agile methodieken in verschillende projectfasen.

10. Opdrachtgever en projectmanager gelijkwaardiger
Meer risico's worden gelegd bij externe opdrachtnemers. Deze zullen daarom sterker aansturen op goed opdrachtgeverschap: de opdrachtgever moet een duidelijke visie uitdragen, verantwoordelijkheid nemen voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden en krachtdadig optreden en durven beslissen.

Bron: Robert Derksen, Simon Dijkshoorn, Roel van Horne, Wiebke Sanders, Björn Vos, Maarten van Weeghel op f.inc.

Tips om verder te komen
Essentials in projectmanagement (studiedag)
Projectmatig werken bij de hand.

Reageer op dit artikel