artikel

7 tips voor goed projectmanagement

Projectmanagement

Een project mag pas geslaagd heten als het tijdig, binnen het budget en volgens de afgesproken specificaties oplevert wat er beloofd is. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Een lijst met 7 tips voor goed projectmanagement.

7 tips voor goed projectmanagement
 1. Maak de verantwoordelijkheden duidelijk
  Stel vast wie verantwoordelijk is voor welke resultaten en dat hij of zij echt beseft die verantwoordelijkheid te hebben.
 2. Specificeer de doelstellingen
  Vermijd vaagheid en zorg dat het projectdoel duidelijk is. Wat met het project beoogd wordt en welke verbeteringen het bedrijf ermee wil bereiken binnen welke tijd, moet ondubbelzinnig vaststaan bij de projectleider.
 3. Vraag om een ’90 dagenplan’
  Natuurlijk kan niet elk project binnen 90 dagen zijn afgerond. De uitdrukking is figuurlijk bedoeld – je kunt het net zo goed hebben over een ’30 dagenplan’ of een ’20 dagenplan’. Als je projectmanagers maar beseffen dat ze moeten leveren, dat het project opgestart moet worden en dat er dingen van hen worden verwacht, bijvoorbeeld een ontwerp voor een prototype, een eerste opzet voor een voorgenomen klantsurvey of ideeën om iets te gaan aanpakken.
 4. Beoordeel het 90 dagenplan
  Roep de projectmanagers bijeen om met elkaar alle 90 dagenplannen van alle projecten te evalueren. Gebruik deze bijeenkomsten om het eens te worden over doelstellingen en de fasering, kritieke punten te identificeren en beslissingen te nemen. De bedoeling is dat de projecteigenaren zicht houden op en toewerken naar de lange termijn doelstellingen.
 5. Organiseer maandelijkse voortgangsbijeenkomsten
  Het is van groot belang de vooruitgang van het project te blijven volgen. Het achterliggende idee van deze vergaderingen is dat ze betrokkenen laten zien dat de organisatie resultaatgerichtheid voorop plaatst. Ook dragen ze bij aan verdieping van het verantwoordelijkheidsgevoel.
 6. Vraag om langetermijnplannen
  Vraag aan de projectleider ideeën om het projectmanagement te versnellen. Gaat het om een kostbaar project waar veel geld voor nodig is, vraag dan ook om financiële onderbouwingen voor bepaalde beslissingen. De bedoeling is hem of haar – ook financieel – te laten anticiperen op gebeurtenissen.
 7. Hou voortdurend de vinger aan de pols
  Discipline is de sleutel. Een strikte focus op het volgende 90 dagenplan houdt iedereen bij de les waardoor de organisatie snel kan reageren op lastige of onverwachte situaties. De focus op kortetermijnresultaten moet steeds verknoopt zijn met aandacht voor de lange termijn, het eindresultaat.

Bron: Facto Online

Boekentips:

Reageer op dit artikel