artikel

Wat succesvolle projectmanagers anders doen

Projectmanagement

‘Ontspoord’ lijkt wel een ander woord voor Grote Complexe Projecten: ze zijn zelden on time en on budget.

Wat succesvolle projectmanagers anders doen

Toch gaat het steeds vaker wél goed. En dat maakt nieuwsgierig: wat maakt het verschil? De sleutel tot succes is flexibiliteit.
Hoe manage je projectrisico’s? Van oudsher ligt de nadruk op de langetermijnplanning en stabiliteit. Tegenwoordig combineren managers van complexe projecten die traditionele projectaanpak soms met ‘agile’ methoden. Winst: veel meer flexibiliteit als zich onverwachte dingen voordoen – en veel betere resultaten.

Hét onderscheidende kenmerk van succesvolle projectmanagers is dat ze in onze roerige Umwelt goed met onverwachte gebeurtenissen kunnen omgaan. En die doen zich tijdens elk project voor. Denk aan werknemers die niet komen opdagen, faillissementen van leveranciers, of bijvoorbeeld veranderingen in consumentenbehoeften. Je kunt gewoon niet álles voorspellen. En zelfs als je iets wel degelijk De sleutel tot succes is flexibiliteithad voorzien, dan nog kan de impact groter zijn dan verwacht. Dat tackel je ook met minutieuze planning en doortimmerde risicomanagementprocessen niet.

Projectmanagement wordt meer agile
Succesvolle projectmanagers combineren elementen van een traditionele aanpak met een agile aanpak, een methodiek die geboren is in de softwareontwikkelingshoek. Concreet: ze gaan onzekerheid te lijf door voor de korte termijn gedetailleerde plannen te maken met harde afspraken (= traditioneel) en voor de lange termijn voorlopige plannen. Die laatste worden bijgesteld op basis van frequente projectreviews gericht op leren en snel ingrijpen (= agile). Fouten maken is in deze benadering minder erg; de projectresultaten worden er uiteindelijk soms zelfs beter van.

Lees het hele artikel van Alexander Laufer, Edward J. Hoffman, Jeffrey S. Russell en W. Scott Cameron uit MIT Sloan Management Review, vertaald en bewerkt door Management Executive door het hieronder te downloaden.

Reageer op dit artikel