artikel

21 adviezen voor succes met je project

Projectmanagement

Op dinsdag 7 november, mocht ik spreken bij een avondseminar van Managementboek.nl. Het seminar had de ambitieuze titel: ‘Hoe maak ik een succes van mijn project?’ Er waren, naast mij, nog twee sprekers uitgenodigd: Nicoline Mulder en Roel Wessels. Ambities omdat er een oneindig aantal adviezen te bedenken zijn om een project tot een goed einde te brengen. Maar beter iets dan niets, en ik was er bij.

21 adviezen voor succes met je project

De eerste spreker was Nicoline Mulder. Ze is onder meer auteur van ‘Value Based Project Management – scherpte en focus aanbrengen in complexe projecten’ en ‘77 werkvormen voor projectmanagement – voor houvast bij orde en chaos in complexe projecten’. Kort door de bocht gezegd: ze richt zich in haar denken en adviezen niet op ‘ingewikkelde’ of op’ gecompliceerde’ projecten maar de projecten van moeilijkheidscategorie drie, ’complexe’ projecten (voor de goede orde, in de theorie wordt nog een vierde niveau onderscheiden, de ‘chaotische’ projecten. Complexe projecten worden gekenmerkt door onbekende onderdelen, onbekende verbanden en hebben een onbekende volgorde.

Hieronder haar adviezen voor succes van je project:

 • Zorg voor een gedeeld clubgevoel
 • Houd bij tegenslag je handen in je zak d
 • Stop met managen
 • Formuleer geen deelresultaten deelprojecten want dan verdwijnt de samenhang
 • Laat de professional in rust zijn werk doen
 • Maak geen gebruik van tools.

De derde inleider was Roel Wessels. Hij is auteur van ‘De complete projectmanager – essentie en toepassing van projectmanagement en agile leiderschap’. Volgens hem is er door de toegenomen complexiteit behoefte aan eenvoud en aan projectleiders die aandacht besteden aan alle betrokkenen bij het project. Hij gebruikt een mooie combinatie van een waterval gedreven projectaanpak aangevuld met agile principes en tools.

 Hieronder zijn adviezen voor succes van je project:

 • Formuleer deelprojecten, ‘knip het resultaat op totdat je het begrijpt’; de PBS is het fundament van actie.
 • Probeer te weren met vierweeklijkse deelopleveringen van werkende resultaten, zoals bij scrum gedaan wordt.
 • Wees steeds oprecht nieuwsgierig naar de beste route tot het doel.
 • Blijf steeds in contact met de opdrachtgever en belanghebbenden.
 • Meld tegenslag zo snel mogelijk, ook al heb je de oplossing nog niet helemaal gevonden.
 • Laat de opdrachtgever  de consequenties zien van zijn wijzigingsvoorstellen
 • Besteed veel tijd aan structureren en ritselen (of netter geformuleerd, aan beïnvloeden.

Tussen deze twee inleiders in kwam ik aan het woord. De aanleiding voor mijn uitnodiging was het boek ‘Project Canvas – Samen naar de kern van je project’ dat ik samen met Theo van der Tak en Jo Bos heb geschreven. In de brochure werd beloofd dat ik zou vertellen ‘hoe je ingewikkelde plannenmakerij voorkomt en samen snel tot de kern van je project komt’. Hadden Mulder en Wessels het over een integrale aanpak van het gehele project, ik ging het hebben over de start van een project. Of beter gezegd, ik ging het hebben over de start van een unieke opgave, want het kan blijken dat er van de opgave geen project van te maken valt. En specifiek zou ik het hebben over nut en toepassing van het Project Canvasrt.

 Hieronder mijn adviezen voor succes van je project:

 • Probeer snel in de het improvisatie stadium van je project duidelijkheid te krijgen over de grote lijnen van je opgave.
 • Plan twee dagdelen, met een week tijd tussen ‘Canvas Start Up’ sessie 1 en sessie 2 om zaken uit te zoeken.
 • Voorkom te veel detaillering in het begin.
 • Gebruik het Project Canvas als een ‘agenda’ voor het gesprek.
 • Vul het de 15 elementen van het Canvas samen met beoogde teamleden (en andere belanghebbenden) in.
 • De 15 elementen of vakjes kunnen in een willekeurige volgorde ingevuld worden
 • Gebruik ‘geeltjes’ want de antwoorden per element verschuiven vaak door inzichten uit de discussie (voor de haters van geeltjes, er is  een software programmas beschibaar om een dynamisch canvas te maken).
 • Kies pas als de 14 elementen ingevuld zijn voor een aanpak, dan kan zijn waterval,improviseren, scrum e.d.

Door: Rudy Kor

Lees de boeken van Rudy Kor:

 

 

Reageer op dit artikel