artikel

Zo leuk en toch onjuist: de 4 fabels over Lean en Agile

Projectmanagement

‘Als manager vrees ik dat Lean ervoor zorgt dat ik geen rol meer heb.’ Elke training begin ik met de vraag wat men weet over Lean en Agile om vooroordelen weg te nemen. Misstanden stel ik het liefste direct aan de kaak, en dat zijn er nogal wat. De filosofieën dragen bij aan het levensgeluk van Nederlanders en verdienen daarom een eerlijke kans. Tijd om voor eens en altijd de feiten te scheiden van de fabels.

Zo leuk en toch onjuist: de 4 fabels over Lean en Agile

#1 Lean en Agile zijn wondermiddelen 

Het tegendeel is waar, we beginnen klein met Lean en Agile om de kracht van deze methodieken te laten zien. Het is een kunst om de stappen niet te groot te zetten en met een klein proces te beginnen. De filosofieën zijn lange termijn investeringen, om klantwaarde te vergroten. Maar je ziet op de korte termijn al resultaat, zolang je de stappen niet te groot maakt. Met Lean hebben we de intentie om continu te verbeteren, maar het is geen wondermiddel dat je zomaar inzet. Het is een mindset die de organisatie in vele lagen moet voelen en dragen.

#2 Met Lean en Agile wordt de manager overbodig

De manager vervult in ieder Lean en Agile traject een belangrijke rol. Ik zal echter niet ontkennen dat de input van de manager verandert. Doordat er meer verantwoordelijkheden worden gedragen door medewerkers, is het voor de manager van belang om te faciliteren en te coachen. Vergis je niet, dit vraagt veel van de manager en daarmee voegt hij enorm veel toe in de ondersteuning. Daarom moet er vanuit de externe consultant niet alleen aandacht zijn voor medewerkers, maar ook voor managers in hun vernieuwde rol. Het samenspel is bepalend voor het succes. Het management bepaalt de richting, de medewerkers de invulling van de stappen.

#3 Lean en Agile zorgen voor een democratie

Hier is het belangrijk om verschil te maken tussen een democratische organisatiestijl en de organisatie als democratie. Het is niet zo dat Lean en Agile ervoor zorgen dat medewerkers de missie en de visie bepalen van de organisatie, maar het zorgt er wel voor dat medewerkers hun werk anders kunnen indelen binnen deze doelen als dit de klantwaarde verhoogt. Wij geloven dat dit voor een hoge medewerkerstevredenheid zorgt en daar voegen we vaak aan toe dat ‘blije medewerkers zorgen voor blije klanten’. De interne zeggenschap van medewerkers vergroot namelijk de betrokkenheid en dat levert voor iedereen voordelen op. Er is dus geen sprake van een democratie, maar van zeggenschap.

#4 Het is een doel om zo Lean en Agile mogelijk te werken

Wat een mooie kans om deze fabel uit de wereld te helpen. We noemen Lean en Agile niet voor niets filosofieën. Het is een overtuiging om doelen te behalen en klantwaarde te vergroten. De veranderingen die nodig zijn voor deze doelen vragen focus. Het mag nooit of te nimmer een op zichzelf staand doel worden om ‘zo Lean of Agile mogelijk te werken’, het doel is altijd gericht op het vergroten van de klantwaarde, medewerkerstevredenheid en financiële resultaten.

Er is nog veel meer te vertellen over Lean en Agile en dat doe ik dan ook graag. In de volgende blogs volgen meer fabels en feiten over de filosofieën en bijbehorende technieken.

Door Martine Oegema, Agile manager en coach bij LCG

Reageer op dit artikel