artikel

De levensfase van de organisatie en het projectteam

Projectmanagement

Een van de meest bepalende factoren voor een projectteam is de levensfase waarin een organisatie zich bevindt. Is het een nieuwe organisatie of heeft ze zich al een paar keer opnieuw uitgevonden? Er zijn ook organisaties die bijvoorbeeld startup en mature tegelijkertijd doen.

De levensfase van de organisatie en het projectteam

Lees de diverse fases rustig door: focus je op dat deel van de organisatie waarin jouw projectteam opereert en bepaal in welke fase jouw deel van de, organisatie zit.

Startup fase

Startups beginnen vaak vanuit een moment van inspiratie, een hoop denkwerk en tenslotte een onderbuikgevoel dat je het een kans moet geven. Denkkracht is in deze fase het belangrijkste goed in de organisatie. Na het besluit ergens mee te beginnen, ontstaat de noodzaak het idee aan te scherpen. In deze fase ontstaat al een eerste idee van waar de organisatie voor staat. Startups brengen hun product in kleine volumes op de markt. Consumentenervaringen spelen in deze fase een belangrijke rol in het aanpassen van het product aan klantenwensen. Het op de markt brengen is eigenlijk nog onderdeel van productontwikkeling. Als dat tot succes leidt, ontstaat het volgende probleem: hoe verhogen we de volumes en houden we de kwaliteit vast?

Success fase

In welke fase zit jouw organisatie? (klik voor groter

In welke fase zit jouw organisatie? (klik voor groter)

De eerste successen zijn niet genoeg, zal je bijna altijd zien. Vrijwel niet één organisatie neemt genoegen met die ene vinding of dat ene succes. Dat is ook niet gek, want bedrijven bestaan nu eenmaal om winst te genereren. Na een investering in de startup is het heel logisch om die terug te willen verdienen. Om hieraan een vervolg te geven, moet een professionele organisatie worden gebouwd, die kwaliteit, financiën en het managen van processen op een continu niveau kan brengen en houden. De focus verschuift van uitvinden naar innoveren. Er moet een sequence of hot products komen, dus uitvinden en commercialisatie moeten met elkaar een balans vinden.

Mature fase

In de mature fase heeft de organisatie volwassen lijnen stafafdelingen en drijft steeds meer op routine die is vastgelegd in procesmanagement. Innoveren is belangrijk, maar verambtelijkt, terwijl disruptive innovatie ook verlangd wordt. De organisatie is gevestigd en heeft een duidelijke eigen cultuur.

De Perfecte Kick Off

De Perfecte Kick Off

Declining fase

De declining fase vormt een mix van controle, bezuinigingen en experimenten en is zeer kort cyclisch en cijfer gedreven. Er wordt geïnnoveerd, maar het einde van de levenscyclus, qua techniek of product, is nabij. Financiële cijfers vechten met langetermijninvesteringen. De focus is volledig gericht op het gevecht tussen op korte termijn overleven en op lange termijn een gamechanger.

Bron: De Perfecte Kick Off

Door: Jane Zuidema

Reageer op dit artikel