artikel

Promotieonderzoek Leiderschap in Planning & Control

Strategie

Henk Doeleman introduceert een alternatieve benadering van de planning & control.

Promotieonderzoek Leiderschap in Planning & Control

Vele publieke en non-profitorganisaties zijn in verandering. In deze context worden de bestaande planning & control werkwijzen door leidinggevenden als bureaucratisch, weinig interactief en inspirerend ervaren. Wat veelal ontbreekt is de intrinsieke motivatie van het ‘samen vormgeven van de toekomst en het monitoren van de realisatie’. Deze problematiek in acht nemend, introduceert Henk Doeleman een alternatieve benadering van de planning & control: de A3 methodiek als interventie. De benadering is onderzocht op haar bijdrage aan de kenmerken van succesvol veranderde organisaties. Henk Doeleman promoveert op 26 maart a.s. aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift Leiderschap in planning & control. Het beschrijft een onderzoek naar de kwantitatieve effecten en de kwalitatieve aspecten van de A3 methodiek. De benadering is ontwikkeld als alternatief voor bestaande, vaak meer bureaucratische werkwijzen van planning & control. De methodiek bestaat uit drie pijlers: het participatief opstellen van een jaarplan op A3 formaat, het voeren van managementgesprekken over de voortgang van het jaarplan en het synchroniseren van de managementinformatie.

Denkkracht, dialoog en draagvlak
Doeleman concludeert dat een ‘one paper strategy’ veel meer een appèl doet op de denkkracht en de dialoog en minder op de schrijfkracht in de organisatie. Het vaak bekritiseerde planning & control proces verandert daarmee in een aantrekkelijke en interactieve manier van werken waarin de gezamenlijke dialoog over de toekomst en het monitoren daarvan centraal staat. ‘De beste manier om de toekomst te voorspellen is om hem gezamenlijk te creëren.’ De A3 methodiek zorgt voor richting, consistentie, samenhang, feedback en commitment én minder papier. De kern van de benadering is de combinatie van eenvoud, interactie en gedegenheid door het hanteren van een kwaliteitsmodel (het EFQM Excellence model).

Doelgericht en doelbewust veranderen
Het onderzoek draagt bij aan de wetenschap en de praktijk doordat het een benadering aandraagt waarmee de effectiviteit van planning & control van organisaties in transitie kan worden versterkt. Het proefschrift beschrijft de grondslagen, de werking, de implementatie en het effect van de methodiek waarmee de effectiviteit van organisaties wordt verhoogd.

Lijnmanagers willen graag een tijdbesparende werkwijze, resultaatgericht sturen vanuit verschillende aandachtsgebieden en een meer participatieve (dialogische) benadering. Daarnaast is behoefte aan:

· inzicht in de verbanden tussen het ‘waarom?’, ‘wat?’ en ‘hoe?’,
· managementinformatie beperkt tot en aansluitend bij het jaarplan,
· meer toegankelijke, vergelijkbare en minder omvangrijke plannen,
· een planning & control benadering die aansluit bij de eigenschappen van transformationele leiders.
De methodiek komt aan deze behoeften tegemoet en ondersteunt het leiderschap voor doelgericht en doelbewust veranderen.
Bron: TNO.

Tip: Kom naar de 24e Nationale Controllersdag 2014 waar Henk Doeleman over deze methode nader uitleg geeft.

Reageer op dit artikel