artikel

Strategische conversaties buiten de muren

Strategie

Het kan heel zinvol zijn om strategische workshops, meetings en soortgelijke sessies buiten het bedrijf te laten plaatsvinden.

Dat een inspirerende vergader- en discussieomgeving in veel gevallen stukken productiever is, en dat zo’n omgeving zich vaak niet binnen de bedrijfsmuren bevindt, weten we sinds Chris Ertel & Lisa Kay Solomon hun standaardwerk over strategische conversaties – Moments of impact – in de wereld hebben gezet. Maar dat zijn praktijkmensen die afgaan op hun real-life ervaringen in de real-life wereld. Goed nieuws: er is nu ook wetenschappelijke ondersteuning.

Seriële sessies

Britse onderzoekers hebben deelnemers aan bij elkaar ruim 650 workshops geënquêteerd, die in allerlei settings plaatsvonden. Weliswaar is het zo dat sessies buiten het bedrijf weinig duurzame, overkoepelende effecten op bedrijven nalaten en dat er betrekkelijk weinig succesverhalen zijn à la Philips Electronics (dat als gevolg van dergelijke boardsessies de halfgeleiderindustrie losliet en in gezondheidstechnologie stapte). Organisationele uitkomsten (aanpassing van de strategische richting, businessplan, interne processen en dergelijke) zijn inderdaad het moeilijkst te realiseren.

Maar als je niet op ‘bedrijfsveranderende’ effecten focust maar dieper kijkt naar werkgelateerde effecten, met name op de softe aspecten van de organisatiecultuur, ziet het plaatje er heel anders uit. Interpersoonlijke resultaten worden veel vaker geboekt: collega’s die kennis uitwisselen, elkaar ondersteunen enzovoort. Dat heeft grote effecten op de cultuur. Ook leveren dergelijke sessies buiten de onderneming veel cognitieve uitkomsten op: executives, managers en medewerkers die inzicht krijgen in de strategische positionering en doelstellingen van de onderneming en in haar positie binnen de bredere markt.

Het grootste probleem is om de tijdens de sessie ontstane ideeën, inzichten en lessons learned vervolgens te implementeren op het werk. Het helpt om dergelijke sessies als een serie van bijeenkomsten uit te voeren: medewerkers zijn er dan meer mee bezig en denken ook meer na over hoe ze dingen kunnen implementeren.

Bronnen: British Journal of Management, juli 2015; Chris Ertel & Lisa Kay Solomon – Moments of impact: hoe je strategische conversaties ontwerpt die verandering versnellen.

Reageer op dit artikel